Vragen fractie PvdA Heerlen over tarieven voor Huishoudelijke Hulp Thuis

Foto: CC0 Creative Commons

De fractie van de PvdA Heerlen heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de kostprijs van de Huishoudelijke Hulp Thuis (HHT). Aanleiding daarvoor is een publicatie in Zorgvisie die stelt dat ruim de helft van de gemeenten in Nederland een te laag tarief betaalt voor huishoudelijke hulp. Dat zou blijken uit onderzoek van werkgeversorganisatie BTN.

Tarievenkaart

In de betreffende publicatie van Zorgvisie is een kaart opgenomen waarin de tarieven van de gemeenten staan. Welke gemeenten een goed HHT-tarief hanteren, welke gemeente ‘Break Even’ betalen, en welke gemeenten onder de kostprijs huishoudelijke hulp inkopen. Tot grote verbazing van de PvdA-fractie ontbreken de gegevens van Heerlen. De gemeente die zich vaak als de meest sociale stad van Nederland profileert.

Vragen

De PvdA-fractie vraagt aan het college waarom de gegevens van de gemeente Heerlen op de betreffende kaart ontbreken.
Ook willen ze weten wat de gemeente Heerlen momenteel per uur betaalt. En of de gemeente alle thuiszorgaanbieders met betrekking tot het HHT-kostprijstarief over één kam scheert.

Uitgangspunt voor de tarifering in de Huishoudelijke Hulp Thuis is een artikel in de NRC. Daarin becijferden de journalisten op basis van gegevens van de werkgeversorganisatie BTN wat een reële kostprijs voor de HHT is.
Fractievoorzitter Henk Verreck: “Als fractie van de Partij van de Arbeid zijn we natuurlijk zeer benieuwd wat de gemeente Heerlen betaalt en of dit onder of boven de reële kostprijs ligt.”

Reacties