Valse brieven met verzoek betaling belastingaanslagen BsGW in omloop

Foto: Heerlen.nieuws.nl

BsGW, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen die zorgt voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ, ontving de laatste tijd meerdere meldingen van valse brieven die door BsGW verzonden lijken te zijn. Het gaat hierbij echter steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn.

Brieven

In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten.
Controleer voordat u betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat!
Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem telefonisch contact op met BsGW via 088-8420420.

Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407. U vindt dit nummer ook op de BsGW-site www.bsgw.nl.

Mocht u een aanslag hebben ontvangen met een ander IBAN-rekeningnummer dan het nummer van BsGW, wilt u dit dan bij de BsGW melden?
En mocht u deze al betaald hebben, doe dan aangifte bij de politie.

Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie.
Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.

Reacties