Nieuwe natuurwandelingen in samenwerking met de VVV Zuid-Limburg

Foto: Project Buitenring Parkstad Limburg

Het project Buitenring Parkstad Limburg heeft samen met de VVV Zuid-Limburg drie nieuwe wandelroutes samengesteld.
De nieuwe routes lopen door de plaatsen Amstenrade, Schinveld, Brunssum en Kerkrade. Samen met de al beschikbare wandelroutes in Nuth en Schinnen zijn er nu vier wandelroutes rond de Buitenring.

Natuur

Wandelroute Schinnen-Brunssum

De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg heeft gevolgen voor de natuur. Onvermijdelijk is dat er natuurgebieden verloren gaan. Vandaar dat het beschermen en behouden van natuur een belangrijk onderdeel binnen het project is. Voor de 38 hectare natuur die door de aanleg van de weg wordt aangetast, wordt 170 hectare nieuwe natuur aangelegd. De nieuwe wandelingen in de gemeenten Schinnen, Brunssum, Onderbanken en Kerkrade zijn routes die langs en door gebieden gaan waar nieuwe natuur vanuit het project Buitenring gerealiseerd is. De variëteit is groot: boomgaarden, weilanden, bossen, heide, poelen, enzovoorts.

Aansluiting bestaande natuurgebieden

De nieuwe natuurcompensatiegebieden worden veelal (direct) langs het tracé van de Buitenring aangelegd. Bij de aanleg van de weg wordt rekening gehouden met het leefgebied van verschillende (beschermde) diersoorten en planten. Zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande natuurgebieden. Daar waar het kan, wordt ook het oude cultuurhistorische landschap in ere hersteld.
In alle bij de Buitenring betrokken gemeenten heeft natuurcompensatie plaatsgevonden.

Enthousiast

Gedeputeerde Eric Geurts (Provinciale Wegen, Toerisme) en Herman Wehkamp (coördinator VVV Zuid-Limburg) zijn enthousiast over deze nieuwe wandelroutes.
Wehkamp: “De gebieden hebben een open karakter gekregen waardoor wandelaars worden uitgenodigd er gebruik van te maken.”
Geurts vult aan: “Parkstad wordt dankzij de Buitenring nu nog toegankelijker en aantrekkelijker. Door deze mooie wandelroutes bieden we zowel inwoners als toeristen een kijkje in de nieuwe natuur.”

Informatie

Meer informatie over de Buitenring-wandelroutes of wandelen in Zuid-Limburg in het algemeen is te vinden op www.vvvzuidlimburg.nl/wandelen. De routes zelf zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV Limburg Winkels, de overige VVV-punten in Parkstad Limburg en op woensdagmiddag in het informatiecentrum van de Buitenring in Nuth.

Reacties