Budget voor 3 nieuwe Heerlense street art-initiatieven in 2018

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het college van B&W van de gemeente Heerlen heeft besloten het beschikbare budget voor street art te verdelen over drie projecten.

Stichting Street Art krijgt €25.000,- om de collectie straatkunst in het centrum net als voorgaande jaren verder uit te breiden.
Daarnaast ontvangt Stichting Getting Up €25.000,- om op de gevel van bioscoop Quatro een kunstwerk van het Spaanse duo Pichi & Avo te realiseren. Deze mural heeft een Romeins thema en vormt straks de entree naar het Romeins Kwartier.
Tot slot wordt in het kader van festival Bovengronds €15.000,- toegekend aan Klasse Apart om samen met bewoners een project te realiseren in Schandelen.

Divers programma

Alle initiatiefnemers hadden meer projecten ingediend. De totale aanvragen overschreden het gereserveerde budget en konden daarom niet allemaal worden gehonoreerd.
“We hebben gekozen voor een divers programma en onderdelen die de grootste toegevoegde waarde hebben op het al bestaande aanbod van straatkunst. Daarbij hebben we ook gelet op een goede balans tussen de verschillende lokale initiatiefnemers”, aldus wethouder Jordy Clemens.

Deze incidentele subsidies hebben alleen betrekking op het jaar 2018.

Reacties

Cookieinstellingen