Nieuw plan Sibelcogroeve komt tegemoet aan wensen omgeving

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Gedeputeerde Staten Limburg hebben op 23 april besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen met Sibelco en Natuurmonumenten over de herontwikkeling van de Sibelcogroeve. De basis daarvoor vormt een hernieuwd plan van Sibelco, dat als aanzet dient voor de toekomstige ontgrondingsvergunning. Sibelco komt met dit plan tegemoet aan de wensen van de omgeving: de Mijnsteenberg blijft volledig behouden en de groeve wordt al vanaf 2020 grotendeels opengesteld voor publiek. Het plan gaat tevens uit van verlenging van zandwinning in de bestaande groeve tot en met 2032.

De gedetailleerde invulling van hetgeen opgeleverd wordt in 2020 alsmede de Mijnsteenberg als het gaat om de vergroting van zowel de landschappelijke als recreatieve kwaliteit van het groevegebied, wordt verder uitgewerkt in samenspraak met omwonenden, betrokkenen en vertegenwoordigers van de beide gemeenten.

Nauwe samenwerking

Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte: “In nauwe samenwerking met de Provincie en Natuurmonumenten heeft Sibelco het nieuwe plan uitgewerkt. Ze komen met dit plan grotendeels tegemoet aan de wensen van de gemeenten Heerlen en Landgraaf. Daarnaast doet het plan recht aan de kwaliteitsimpuls, die centraal stond aan het Plan van Transformatie, passend binnen de groevegordelstructuur. Belangrijk resultaat is dat de Mijnsteenberg Oranje Nassau IV behouden blijft voor de omgeving. Daarnaast wordt de groeve opengesteld; Sibelco levert al in 2020 circa de helft van het gebied heringericht op. Al met al kunnen we spreken over een winstsituatie voor alle betrokkenen.”

Goed geluisterd

Mark Stulens, directielid Sibelco: “Mede op verzoek van de Provincie hebben we goed geluisterd naar de wensen van de gemeenten. Dat blijkt ook wel uit het hernieuwde plan. We hebben besloten om enkel een verlenging in de tijd van de bestaande ontgrondingsvergunning aan te vragen met maatschappelijke meerwaarde. De Mijnsteenberg blijft dus buiten de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, die we 1 juni 2018 gaan indienen. We leggen dit en volgend jaar de laatste hand aan de afwerking van de zuidplas en het gebied Landgraaf, zodat beide gebieden in 2020 kunnen worden opgeleverd aan Natuurmonumenten. Voor wat betreft de zuidplas is het aan hen om samen met alle betrokkenen de beste bestemming hiervan te bepalen.”

Bijzondere natuur en recreatie

Eduard Habets, gebiedsmanager Zuid-Limburg van Natuurmonumenten: “We zijn blij met het nieuwe plan, omdat het mogelijkheden biedt voor bijzondere natuur en er tevens ruimte is voor (extensieve) recreatie. De groeve biedt straks leefgebied voor beschermde soorten die kenmerkend zijn voor groevelandschappen, zoals bijvoorbeeld de oeverzwaluw en de oehoe. Ook komt er na de oplevering van het gebied een belangrijke verbinding met de Brunssummerheide als wandel- en fietsgebied. Daardoor wordt ook de recreatiedruk op de kwetsbare gebieden minder en komt er meer ruimte komt voor de natuur.”

Informatiemarkt op dinsdag 22 mei

Op dinsdag 22 mei – van 18.30 tot 20.30 uur – is een Informatiemarkt bij Sibelco, Tiegelstraat 1 in Heerlen.
Gedeputeerde Hans Teunissen alsook vertegenwoordigers van Sibelco en Natuurmonumenten zijn die avond aanwezig om over het hernieuwd plan te communiceren met omwonenden en andere belangstellenden.

Reacties