Inloopavond spoorverdubbeling traject Heerlen – Landgraaf

Foto: CCO licence

Op maandagavond 7 mei organiseert Eurekarail samen met de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf en ProRail de vierde informatieavond over de voorgenomen spoorverdubbeling op het traject Heerlen–Landgraaf. De avond vindt plaats in het Burgerhoes in Landgraaf.
Zij praten dan graag met bewoners en ondernemers over de plannen om het traject geschikt te maken om tweemaal per uur een personentrein van en naar Duitsland te laten rijden.

Waarom spoorverdubbeling?

De spoorverdubbeling is een belangrijke stap naar sneller en comfortabel treinreizen tussen Zuid-Nederland en Duitsland. Met alle voordelen van dien voor de reiziger en onze regio. Een directe intercityverbinding in de driehoek Maastricht, Parkstad en Aken versterkt de economische en toeristische ontwikkeling.

Wat wordt er besproken?

Op deze avond deelt Eurekarail de uitkomsten van de MER-onderzoeken met u.
Tevens laat het ontwerpteam van de provincie en ProRail u de laatste stand van zaken zien rondom het spoorontwerp en de inpassing daarvan.
Ook neemt Eurekarail u mee in de planning en het proces rondom de milieueffectenrapportage en het provinciaal inpassingsplan.

Bent u erbij?

Eurekarail stelt uw aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.
Meld u zich vooraf even aan, zodat zij een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers?
Aanmelden kan via: [email protected] of bel Eurekarail via 043-389 75 80.

Informatie

  • Locatie: Burgerhoes aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf
  • Datum: Maandag 7 mei 2018
  • Tijd: Tussen 19.00 en 21.00 uur

Reacties