Rd4 start mens-ontwikkelbedrijf in samenwerking met WSP Parkstad

Foto: Rd4

Per 1 mei start Reinigingsdiensten Rd4 een mens-ontwikkelbedrijf om een brug te slaan tussen enerzijds de toenemende productievolumes en productcomplexiteit en anderzijds het tekort aan passende arbeidskrachten.

Werkgelegenheid, vooral voor mensen met een arbeidsbeperking, is een speerpunt binnen Reinigingsdiensten Rd4. Sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren stevig verankerd in de cultuur van de organisatie.
Van de 500 medewerkers bij Rd4 hebben ruim 200 een afstand tot de arbeidsmarkt. Door creatief te zijn, en als organisatie nog inclusiever te worden, kan Rd4 middels het mens-ontwikkelbedrijf meer duurzame plekken voor mensen met een arbeidsbeperking of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt creëren.
Met de inrichting van de leer-werkplekken wordt een duidelijke MVO-koers gevaren die, bij een efficiënte inrichting, ook economisch en ondernemingsverantwoord is.

BEST-tassen

Het mens-ontwikkelbedrijf wordt opgestart met leer-werkplekken op de afdeling Assortimentsbeheer, beter bekend als de sortering van de BEST-tassen.
De bestaande afdeling is door WSP Parkstad geanalyseerd, en taken en functies zijn herontworpen. Er is vooral gekeken naar aanpassingen van het werkproces, ergonomie en veiligheid. Taken zijn gesplitst, omgevingsfactoren zijn in kaart gebracht. Ook het efficiënter en effectiever verwerken van de volumes is meegenomen in het totaalplaatje.
Op die manier is het werkproces geschikt gemaakt voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De werkzaamheden binnen het mens-ontwikkelbedrijf zijn bij uitstek geschikt voor een brede doelgroep werkzoekenden met een loonwaarde tussen de 30 en 80 procent van het wettelijk minimumloon. Voor de toekomst is ook de doelgroep met een lagere loonwaarde niet uitgesloten.
Medewerkers kunnen instromen met behoud van uitkering voor een periode van drie maanden. Die kan eventueel verlengd worden naar maximaal zes maanden. De aansturing op de afdeling zal plaatsvinden door een dedicated jobcoach.

Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Via de extra leer-werkplekken binnen het mens-ontwikkelbedrijf worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels laagdrempelige werkzaamheden zonder productietargets geactiveerd, getraind en ontwikkeld op de vooraf geformuleerde ontwikkeldoelen per individu.
Het uiteindelijke doel is de medewerker te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, mogelijk ook buiten Rd4.
Een dedicated accountmanager van WSP Parkstad zorgt voor een passende aansluiting bij externe plaatsingen.

Reacties