Komende jaren gaat een brede coalitie aan de slag in Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De nieuwe coalitie die de komende periode het stadsbestuur van de gemeente Heerlen gaat vormen bestaat uit SP, OPH, VVD, D’66, CDA en GroenLinks.
Deze brede coalitie gaat met zes wethouders aan de slag omdat Heerlen de komende jaren voor enorme opgaves staat en de nieuwe coalitie grote ambities heeft.
De SP en de Ouderen Partij Heerlen leveren ieder twee wethouders, het CDA en de combinatie VVD/D’66 elk één.
De zes wethouders zijn goed voor 5,1 fte.
De nieuwe coalitie bezet 26 van de 37 gemeenteraadszetels.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Peter van Zutphen (SP): Welzijn, WMO, Volksgezondheid, Armoedebestrijding, Centrumontwikkeling. Locoburgemeester.
  • Frank Simons (OPH): Middelen, Ruimtelijke Ordening (inclusief IBA), Herstructurering.
  • Martin de Beer (VVD/D66): Economie, Arbeidsmarkt, Participatie, Sport.
  • Charles Claessens (CDA): Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, Afval.
  • Jordy Clemens (SP): Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Wonen (inclusief wijkvoorzieningen).
  • Adriane Keulen (OPH): Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke Dienstverlening.

Stad met lef

De nieuwe coalitie staat voor een stad met lef, die trots is op haar verhaal en staat voor haar inwoners.
Zo komt er een speciaal ouderenloket, staat de coalitie voor een sterk verenigingsleven en zetten ze de sociale koers van de stad voort en bouwen die verder uit.

Centrumbad

In het centrum kiest de nieuwe coalitie voor meer levendigheid, groen en verduurzaming.
Ook komt er een centrumbad.
In de Heerlense buurten gaat het onderhoudsniveau de komende jaren omhoog en komen er buurtconciërges.

Investeringsgebieden

De partijen hebben een aantal investeringsgebieden benoemd.
Dit zijn: sociale stad, de ontwikkeling van het centrum, leefbare buurten, economie en werk.
Daarnaast krijgen verduurzaming en betere communicatie met de burgers de komende jaren extra aandacht.

Reacties