Meer geld nodig voor kwalitatieve nieuwbouw BMV Hoensbroek Zuid

Foto: Gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen is al enige tijd in onderhandeling met de aannemer die de nieuwbouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Hoensbroek gaat realiseren. Daaruit komt naar voren dat de plannen die er nu liggen met het huidige budget niet de kwaliteit kunnen bereiken die de gemeente voor ogen had.
Wil er een gebruiksvriendelijk en duurzaam gebouw komen dat aan de wensen van toekomstige gebruikers voldoet dan zal er geld bij moeten. Daarom heeft het college van B&W een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om een extra bedrag beschikbaar te stellen.

Planning

Eind mei wordt die vraag voor een extra bedrag aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht de gemeenteraad instemmen met dat extra bedrag voor de nieuwbouw van de BMV Hoensbroek Zuid, dan hoeft het bouwplan niet in te leveren op kwaliteit. Er kan dan ook direct met de voorbereidingen van de bouw worden begonnen.

Meedenken?

De gemeente wil bij aanvang van de voorbereidingen van de bouw de bewoners vragen om mee te denken. Met name wil de gemeente om tafel met bewoners en toekomstige gebruikers over de inrichting van de ruimte rondom de BMV. Waar is behoefte aan? Wat zijn de wensen? Hoe kunnen we het buitenterrein inrichten? Hoe gaan we de binnenruimte vormgeven? Welke verenigingen kunnen we huisvesten in het gemeenschapsdeel van de BMV?
Er wordt al over dit soort vragen gesproken, en daarover zou de gemeente graag nog verder in gesprek willen gaan in het belang van de bewoners en gebruikers van de BMV. Die moeten uiteindelijk tevreden zijn met het resultaat.

Omwonenden en betrokkenen krijgen na het besluit van de gemeenteraad een uitnodiging om mee te denken.

Mocht u al suggesties hebben of heeft u een vraag over de BMV Hoensbroek Zuid dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Reacties