Zuid-Limburgse ‘psycholance’ vandaag op 3 april in gebruik genomen

Foto: Mondriaan

Op 3 april is de ‘psycholance’ in Heerlen in gebruik genomen. Dat gebeurde door de voorzitter van de raad van bestuur van Mondriaan Julliëtte van Eerd, en Peter van Zutphen, wethouder zorg en welzijn van de gemeente Heerlen.
De psycholance is een uitwerking van de opdracht die gemeenten van de overheid hebben gekregen om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren met betrekking tot de doelgroep Personen met Verward Gedrag.

Samenwerking

In Zuid-Limburg ging Mondriaan voortvarend aan de slag gegaan met de aanpak voor personen met verward gedrag. Dat deden ze samen met een aantal partners, waaronder Zuid-Limburgse gemeenten onder leiding van gemeente Heerlen, zorgverzekeraars CZ, VGZ, GGD-Z-L/RAV, Zuyderland, Politie Limburg, ervaringsdeskundigen en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad.

Passend vervoer

Passend vervoer is daarbij noodzakelijk. Mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd horen immers niet thuis in een politieauto. Ook is een ambulance in dit soort gevallen meestal niet nodig.
Door de inzet van passend vervoer worden deze mensen op een veilige, prettige, niet-stigmatiserende manier, professioneel vervoerd.
Er is een subsidie toegekend voor een pilot passend vervoer door ZonMW voor de duur van één jaar.
Tijdens deze periode wordt bijgehouden hoe vaak en wanneer passend vervoer wordt ingezet. En ook hoe dit ervaren wordt door de mensen die vervoerd worden: de personen met verward gedrag en hun naasten.

Werkwijze

De nieuwe dienstauto van de Spoedeisende Psychiatrie (SEP) zal, naast de inzet voor crises, ingezet worden als psycholance door de medewerkers van de SEP voor personen met verward gedrag.
De werkwijze is vastgesteld in nauw overleg met andere GGZ-instellingen in de provincie en de politie Limburg.
Voor de regio Westelijke Mijnstreek zal, net als in Noord- en Midden-Limburg, het passend vervoer worden opgepakt door een particuliere vervoerder, de GGZ vervoersdienst. Daarmee is voor de hele provincie het vervoer gerealiseerd.

Reacties