Nieuwe masteropleidingen bij Zuyd Hogeschool Heerlen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Zuyd Hogeschool start in september 2015 met 2 nieuwe masteropleidingen over innoveren in de zorg. De master Innovation in Complex Care, die zich specifiek richt op zorgprofessionals en de master Care and Technology voor zorgprofessionals met een meer technische achtergrond. Deelnemers worden opgeleid om innovaties succesvol in praktijk te brengen

Succesvol realiseren van innovaties

EIZT, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten waarbij (technologische) innovatie centraal staat. Innovatieve ideeën in de zorgpraktijk brengen is vaak complex. Er ligt een spanningsveld tussen innovatie en beheer. Dat spanningsveld kan voor een belangrijk deel worden weggenomen door te innoveren vanuit de praktijk. Door zorgprofessionals die in de praktijk staan toe te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om innovaties tot stand te brengen. Precies daar spelen de masteropleidingen op in.

Masteropleiding Innovation in Complex Care

De masteropleiding Innovation in Complex Care is bedoeld voor professionals die werken in de zorgpraktijk. De master geeft handvatten om ideeën voor innovaties in de ruimste zin verder te brengen. Dat begint bij het signaleren van een innovatiebehoefte en loopt via het genereren en selecteren van ideeën tot en met het ontwerpen en implementeren van de innovatie.

European Master Care and Technology

De European Master Care and Technology is zowel bedoeld voor professionals met een zorgachtergrond als voor professionals met een achtergrond in de technologie. In de master ligt de nadruk op onderzoek en op innovaties waarin technologie een hoofdrol speelt. Het programma is opgesteld door een consortium met partners uit Nederland, Portugal en Finland.

Meer informatie over de Master Innovation in Complex Care is te vinden op http://www.zuyd.nl/studeren/masters/innovation-in-complex-care.

Informatie over de European Master Care and Technology staat op http://www.zuyd.nl/studeren/masters/care-and-technology.

Reacties