Nieuwe stap naar verbeterde jeugdhulp Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Foto: CC0 Creative Commons

Afgelopen dinsdag 13 maart 2018 startte de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Basis Jeugdhulp van 2019 tot en met 2022 in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Door gezamenlijk de ‘Basis Jeugdhulp’ in te kopen willen de drie buurgemeenten komen tot betere en efficiëntere hulpverlening aan jeugdige zorgvragers.

Een kwalitatief goed georganiseerde jeugdhulp vinden Heerlen, Landgraaf en Voerendaal erg belangrijk. Het verlenen van hulp die goed past bij het kind en het gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de gemeenten via een andere organisatie van de jeugdhulpverlening willen realiseren.

Optimale kansen voor jeugdigen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdhulp is belangrijk om een kwetsbare jeugdige optimale kansen op groei en ontwikkeling te bieden. De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal vinden het van groot belang dat het goed gaat met jeugdigen en gezinnen. Daarom willen zij kwalitatief goede hulp (blijven) bieden die de jeugdige en/of het gezin echt helpt. Dit ondanks het feit dat er vanuit het Rijk minder geld beschikbaar is voor de jeugdhulp.
De stap die nu wordt gezet is volgens de drie gemeenten nodig om de hulp aan jeugdigden beter, efficiënter en toekomstbestendig in te richten. De juiste hulp aan kinderen en hun gezinnen, snel en op maat, nu en in de toekomst, staat daarbij voorop.

Maatwerk in de buurt

Heerlen, Landgraaf en Voerendaal willen de hulpverlening verbeteren en hun inhoudelijke doelen realiseren. Daarbij willen ze ook dat de schotten tussen bepaalde preventieve activiteiten en jeugdhulp verdwijnen. Daarom wordt een aantal preventieve activiteiten in deze aanbesteding meegenomen zoals het jeugd- en jongerenwerk. Deze brede benadering wordt ‘Basis Jeugdhulp’ genoemd. Daardoor zijn veel kansen om meer maatwerk te leveren, dichter bij het kind en het gezin, waarbij zo veel mogelijk hulp wordt geboden vanuit de wijk. Ook is meer samenwerking met en tussen zorgaanbieders nodig en mogelijk.

Samenwerking met en tussen jeugdhulpbieders

Om deze verbeteringen te realiseren is een andere organisatie van de hulpverlening nodig. Het zorgstelsel moet eenvoudiger, waarbij partnerschap tussen gemeenten en aanbieders de basis vormt. Dit vereist samenwerking met én tussen een beperkt aantal jeugdhulpbieders. Er worden afspraken gemaakt rondom onder andere meerjarige financiering, waarbij één totaalbedrag, de zogenaamde lumpsum, voor de Basis Jeugdhulp wordt afgesproken. Aan de hand van dit bedrag bieden de aanbieders die deel uitmaken van de contractpartij, jeugdhulp op maat, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en de schotten tussen het afzonderlijke aanbod verdwijnen. Hierdoor krijgen professionals meer ruimte om dat te doen wat echt nodig is.
Op deze manier verwachten de gemeenten meer grip te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp en innovatie te stimuleren. Bijkomend effect is dat ze verwachten ook de kosten beter te kunnen beheersen.

Aanbesteding TenderNed

Om te komen tot deze andere organisatie van de Basis Jeugdhulp gaan Heerlen, Landgraaf en Voerendaal de ambulante jeugdhulp plus een aantal preventieve lokale activiteiten per 2019 samen inkopen. Via één integrale opdracht met daaraan gekoppeld één budget.
Op 13 maart 2018 is de aanbesteding gepubliceerd op TenderNed, belangstellende organisaties kunnen zich via de aanbesteding inschrijven.
In september 2018 is de nieuwe contractpartij bekend die vanaf 1 januari 2019 de Basis Jeugdhulp gaat organiseren.

Reacties