Intentieovereenkomst over inrichting Sibelco-groeve

De Provincie Limburg heeft vandaag een intentieovereenkomst getekend met het bedrijf Sibelco over de toekomstige inrichting van de zilverzandgroeve in Heerlen en Landgraaf.

De overeenkomst gaat over het zogeheten ‘Plan van Transformatie Sibelco-gebied’. Hierin staat dat Sibelco nog twintig jaar zilverzand mag winnen in het gebied. Dat is vijftien jaar langer dan de huidige vergunning, die in 2020 afloopt. Sibelco wil de winning voortzetten omdat er veel vraag is naar zilverzand, dat gebruikt wordt voor hoogwaardig glas. De groeve wordt daartoe uitgebreid in de richting van de mijnsteenberg van de voormalige mijn Oranje Nassau IV.

Gedeputeerde Peter van Dijk is blij dat de intentieovereenkomst is gesloten. ,,Het is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg. Hiermee zijn de belangen van grondstofwinning en werkgelegenheid gediend en krijgen de omwonenden, recreanten en natuurliefhebbers er een uniek natuur- en recreatiegebied voor terug, dat een uitbreiding betekent van het natuurgebied Brunsummerheide.”

Sibelco-directeur Mark Stulens zegt in een reactie: “Sibelco is uitermate verheugd dat de intentieovereenkomst met de provincie werd afgesloten en dat uitvoering zal gegeven worden aan het Plan van Transformatie dat samen met de verschillende stakeholders tot stand kwam. Sibelco zal het gebied gefaseerd herinrichten als natuurgebied met zachte recreatiemogelijkheden (o.a. wandel-, fiets, en rolstoelpaden). Tegen 2020 zal reeds meer dan 25% van de groeve zijn heringericht. Sibelco zal het gebied ook overdragen zodat het in de toekomst kan opengesteld worden voor het publiek. We zijn ook zeer verheugd voor onze medewerkers die hierdoor een tewerkstellingsperspectief hebben nà 2020.”

Uiterlijk in 2035 stopt Sibelco met haar commerciële zandwinning. In 2036 moeten alle gebouwen en installaties van Sibelco zijn verdwenen. Het zilverzandbedrijf zal de groeve intussen gefaseerd en aan de hand van harde termijnen afwerken volgens afgesproken plan, de zogeheten B+ variant. Dit inrichtingsplan is uit drie varianten gekozen door een stuurgroep van Sibelco, provincie, de gemeenten Heerlen en Landgraaf en de natuurbeschermingsorganisatie Vereniging Natuurmonumenten.

,,Zoals dit het geval is met de vestiging van Sibelco in Vlaanderen (Nationaal Park bij o.a. Maasmechelen) hopen wij dat deze groeve een hefboom kan zijn voor een verdere recreatieve ontwikkeling van de streek,” zegt Mark Stulens. Het plan voorziet niet enkel in een uitbreiding van het natuurgebied Brunsummerheide, met hoogwaardige natuur, plassen, bossen en hellingen, maar eveneens in recreatiemogelijkheden, zoals een zwemplas, wandel- en fietspaden, een rolstoelpad en een hondenzône. In deze variant blijft een schil van de oude mijnsteenberg aan de kant van de Heerlense wijk Heksenberg behouden. Een deel van de mijnsteenberg verdwijnt omdat er hoogwaardig zilverzand onder ligt. Het vrijkomende materiaal wordt in de groeve bij de herinrichting verwerkt.

Naast de herinrichting van het groevegebied zal Sibelco een financiële bijdrage doen in IBA-Parkstad, een project dat staat voor een transformatie en transitie voor een beter woon, werk, en leefklimaat in Parkstad. Ook zal het bedrijf een bijdrage doen in het beheer en onderhoud van de heringerichte groeve.

Sibelco zal de door haar ingerichte gronden gefaseerd binnen de groeve aan de Vereniging Natuurmonumenten overdragen. In totaal zal er door Sibelco circa € 13 miljoen worden bijgedragen aan het realiseren van het Plan van Transformatie Sibelco-gebied.

Een meedenkgroep van omwonenden heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Plan van Transformatie.

Reacties