Uitbreiding NIEUWE NOR maakt Heerlen aantrekkelijker in clubcircuit

NIEUWE NOR na de uitbreiding
Foto: Diederendirrix

Met hun schetsontwerp sleepte architectenbureau Diederendirrix uit Eindhoven de ontwerpopdracht binnen voor de uitbreiding van poppodium NIEUWE NOR. Het gaat om een aanbouw van de huidige NIEUWE NOR, die de naastgelegen percelen van het voormalige Studio 54 en het Kegelpaleis beslaat. Streefdatum voor de opening van de nieuwbouw is 20 februari 2020, met een zaal voor 600 tot 700 bezoekers.
Heerlen krijgt daarmee een zogenaamde ‘middenzaal’ in het clubcircuit waarmee een completer muziekaanbod kan worden bereikt.

Selectie

Na het gemeenteraadsbesluit voor realisatie van de uitbreiding van NIEUWE NOR, is een selectieprocedure gestart. In deze procedure met twee andere kandidaten bedacht Diederendirrix het winnende schetsontwerp.
Volgens het juryrapport heeft het bureau een helder en eenvoudig te doorgronden plan gepresenteerd, waarin met alle gevraagde aspecten rekening is gehouden en wat past bij Urban Heerlen.
Daarnaast brengt Diederendirrix de nodige expertise op dit terrein met zich mee, zij ontwierpen eerder de nieuwbouw van poppodium ‘Patronaat’ in Haarlem en het jongerencentrum/poppodium ‘Dynamo’ in Eindhoven.

Oude NIEUWE NOR en nieuwere NIEUWE NOR één geheel

De uitbreiding bevat een grotere, breed opgezette zaal, waar 600-700 bezoekers terecht kunnen. Uiteraard zullen hier ook faciliteiten komen die afgestemd zijn op dit hogere aantal bezoekers, zoals een foyer en garderoberuimte. Bovendien wordt de routing binnen het gebouw efficiënter dan dat dit nu het geval is.

De huidige NIEUWE NOR zal straks als één geheel functioneren met de nieuwbouw. De huidige zaal blijft daarbij intact, evenals het café. De entree naar de zaal en de ruimte backstage worden wel volledig opgenomen in de nieuwe aanbouw. Daar komen een bredere ontvangstruimte, ruimere trappen en
toegangen en meer backstageruimte. Ook komt er een inpandige laad- en losplaats met ruimte voor een nightlinerbus, waar veel bands mee touren. Het spreekt voor zich dat NIEUWE NOR daarmee ook voor meer bands aantrekkelijker wordt.

Selectiecommissie

Het winnende schetsontwerp is geselecteerd door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente Heerlen, IBA Parkstad en poppodium NIEUWE NOR. Het ontwerp is unaniem gekozen. Ook vrijwilligers van NIEUWE NOR en de klankbordgroep (met omwonenden) hebben positief gereageerd op
het schetsontwerp.
In de komende maanden zal het projectteam met het architectenbureau het schetsontwerp verder uitwerken en verfijnen. In het najaar zal er gestart worden met de sloop, waarna de nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Achtergronden

Poppodium NIEUWE NOR zit aan de top van haar capaciteit met haar zaal voor circa 300-400 mensen. In de culturele infrastructuur in Parkstad wordt echter een middenzaal voor circa 700 bezoekers gemist. Bands die al zijn doorgebroken, slaan daarmee onze regio vaak over.
Vanuit de gemeente is met NIEUWE NOR en IBA Parkstad toegewerkt naar een plan voor uitbreiding.
De gemeenteraad van Heerlen stemde in het najaar 2017 in met een voorstel voor aanbouw en verbouw van het poppodium. Hiervoor is een bedrag van ruim € 5,7 miljoen nodig. Provincie Limburg investeert € 1,2 miljoen in de uitbreiding.
Deze week werd definitief dat IBA Parkstad ook € 1,2 miljoen bijdraagt. Het overige deel wordt opgebracht door de gemeente Heerlen.

Reacties