Planten van nieuwe bomen en asfaltwerkzaamheden Egstraat

Foto: Heerlen.nieuws.nl

In het voorjaar van 2018 start de gemeente met werkzaamheden in de Egstraat in stadsdeel Heerlerbaan. De bomen in de straat worden vervangen en een aannemer gaat groot onderhoud uitvoeren aan het asfalt.

Nieuwe bomenstructuur

De bestaande bomen in de Egstraat staan er al vele jaren. Ze veroorzaken op veel plekken in de straat overlast door wortelopdruk. Daarnaast hebben de bomen nooit volledig kunnen groeien omdat de ondergrond voor deze bomen niet goed was.
De gemeente heeft een nieuwe bomenstructuur opgesteld. Daarin staat welke bomen gekapt worden en waar nieuwe bomen geplant worden. In de nieuwe situatie komen er meer bomen terug en er gaan geen parkeerplaatsen verloren.
Tegelijkertijd is er groot onderhoud aan het asfalt. Door de werkzaamheden te combineren wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Asfaltonderhoud – start na Pasen

Voor het onderhoud aan het asfalt moet de Egstraat helemaal worden afgesloten.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voert de gemeente het werk in fases uit. Daardoor hoeft telkens maar een deel van de Egstraat te worden afgesloten voor verkeer. De verwachting is dat het werk in zes fases van een gemiddelde duur van 1 week kan worden opgedeeld. De aannemer informeert de bewoners apart over de exacte fasering en uitvoeringsdatum, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid. De werkzaamheden aan het asfalt beginnen pas na Pasen.

Planning beplanting

  • Vanwege het broedseizoen starten de werkzaamheden in de 2e helft van maart met het rooien van bestaande bomen. Dat duurt ongeveer 1 week.
  • Vervolgens worden de nieuwe boomlocaties alvast ingericht.
  • Daarna maakt de gemeente met de bewoners de keuze voor het soort bomen dat in het najaar opnieuw geplant wordt. Als u hierover wilt meedenken stuur dan uiterlijk vrijdag 30 maart een mail naar [email protected] onder vermelding van ‘bomen Egstraat’.