Café Mondiaal 13 maart over referendum ‘sleepwet’

Foto: HeerlenMondiaal

Over iets minder dan drie weken kunnen we op 21 maart niet alleen naar het stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan ook in een raadgevend referendum uw mening geven over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De gang van zaken over dat referendum is het gespreksonderwerp van een extra Café Mondiaal op 13 maart aanstaande. Dat wordt deze keer georganiseerd bij de Twee Gezusters aan de Putgraaf in Heerlen.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Zo kunnen er wat algemene vragen worden gesteld. “Wordt de opkomst hoog genoeg, omdat het referendum samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen? En is het onderwerp een referendum waard?”
Maar belangrijker: “Wat is het belang van deze nieuwe inlichtingenwet? Waarom is deze zo noodzakelijk? Waarom moeten de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meer bevoegdheden krijgen ter bescherming van onze veiligheid? Is het voor een betere bescherming van militaire missies en ontdekken we sneller wat vijanden zoals IS van plan zijn? Kunnen meer terroristische of cyberaanslagen worden voorkomen? Krijgen onze regering en volksvertegenwoordigers betere controlemogelijkheden? En verdienen deze overheidsdiensten van ons alle vertrouwen? We hebben toch niets te verbergen, sinds we alles behalve onze bankgegevens op Facebook zetten?”

Sleepwet

Of wegen de mogelijke nadelen zwaarder dan de voordelen? De nieuwe wet wordt ook de ‘sleepwet’ genoemd. Is dat omdat er onnodige en zelfs gevaarlijke mogelijkheden ontstaan voor het ‘slepen’ van enorme hoeveelheden gegevens die ‘ze’ van de kabel kunnen kopiëren, ook die van ‘gewone burgers’? En kunnen deze gegevens ook in verkeerde handen vallen? Je weet maar nooit wat die weinig transparante veiligheidsdiensten zoal doen.

Tijdens de extra Café Mondiaal kunnen de verschillende standpunten en voor- en nadelen onderling worden vergeleken. Zo kunt u wellicht meer gefundeerd uw keuze maken op 21 maart.

Achtergrondinformatie:

  • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal in samenwerking met Amnesty International Parkstad. Kees van Veen zal een korte inleiding verzorgen. Harrie Winteraeken is zoals gewoonlijk de gespreksleider.
  • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal

  • Café Mondiaal, 48ste aflevering.
  • Dinsdag 13 maart, aanvang 19.30 uur.
  • Locatie: De Twee Gezusters, Putgraaf 3, Heerlen-centrum.

Reacties

Cookieinstellingen