Bijna 1000 bijstandsgerechtigden naar werk in 2017

Foto: CCO Public Domain

In de gemeente Heerlen zijn in 2017 bijna 1.000 bijstandsgerechtigden aan het werk gegaan. Daarvan kregen er 562 een full-time baan, 430 mensen vonden een part-time baan of gingen als zzp’er aan de slag.
Daarnaast hebben in 2017 130 personen minder een uitkering aangevraagd dan het jaar ervoor. In totaal heeft de gemeente Heerlen daarmee in 2017 ruim 3,5 miljoen euro bespaard op bijstandsuitkeringen.

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers nog beter bij elkaar te brengen, ontwikkelt de gemeente, samen met het werkgeversservicepunt, partnerships in de regio met werkgevers.

Beyond

Zo is er het project Beyond, waarbij de contacten met ketenpartners geïntensiveerd. Voor de medische logistiek leverde dat arrangementen op met opleidingen en praktijkbegeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ook met VDL Nedcar is gewerkt aan een intensieve samenwerking, met als resultaat dat 254 mensen zijn aangeboden, waarvan er 125 zijn gestart.

Baanbrekend werk

Baanbrekend werk is voor Heerlen inmiddels een beproefd concept. In 2017 deden 780 mensen mee, waarvan er 249, via voorschakeltrajecten en werkervaringsplekken, zijn uitgestroomd naar werk.
De intensieve samenwerking met Werk voor Heerlen (WvH) zorgde voor een uitstroom van 75 mensen. WvH voert (groen)opdrachten uit voor de gemeente Heerlen. Bijstandsgerechtigden krijgen hier een betaalde baan en ontwikkelen zich verder waardoor ze uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wethouder Martin de Beer is uiterst tevreden over het behaalde resultaat. “Het is duidelijk dat onze gezamenlijke inzet loont om mensen vanuit de uitkering uit te laten stromen naar werk. Soms gaat dat gemakkelijk en kunnen mensen direct aan het werk. Anderen hebben eerst een zetje in de rug nodig in de vorm scholing, training, hulp bij schuldenproblematiek en coaching op de werkplek. En wij zijn blij om ze daarmee op weg te helpen.”

Reacties