Heerlense basisschool Eikenderveld start programma beroepenoriëntatie

Foto: Google Streetview

De gemeente Heerlen verleent subsidie aan een proefproject voor beroepenoriëntatie op basisschool Eikenderveld. Vanaf het voorjaar 2018 start basisschool Eikenderveld met het programma IMC Basis in de groepen 7 en 8. Het programma duurt tot en met het schooljaar 2019-2020.

IMC Basis

IMC Basis, ontwikkeld door IMC Weekendschool, is een programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om kennis te maken met diverse beroepen. Het programma is vooral bedoeld voor scholen waarvan de kansen voor de toekomst van de leerlingen minder vanzelfsprekend zijn. Deze leerlingen hebben veelal een geringer beeld van beroepenvelden en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen. IMC basis helpt leerlingen bij het ontdekken van hun interesses en talenten zodat zij een juiste keuze kunnen maken voor hun studie en beroep.

Wethouder Jordy Clemens: “Gelijke kansen en het kennismaken met verschillende beroepen, mensen en waarden gaan natuurlijk gelijk op. Dat gun je ieder kind. Daarom ben ik trots dat we op de basisschool in Eikenderveld met dit mooie project gaan starten.”

In de praktijk

De leerlingen gaan samen met vakexperts in de klas aan de slag en op excursie naar uiteenlopende werkplekken en vakgebieden. Zoals wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, journalistiek, film, wiskunde en beeldende kunst. De arbeidsmarktvraag in de regio wordt hierbij niet uit het oog verloren.
De leerlingen en vakexperts werken in kleine groepen zodat er intensieve begeleiding is. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren.
De organisatie IMC Weekendschool voert het programma op school uit in nauwe samenwerking en afstemming met de docenten en directie van de basisschool.

Het programma wordt ondersteund door verschillende partners: gemeente Heerlen, IMC Weekendschool, basisschool Eikenderveld en enkele bedrijven, zoals DSM, Wonen Limburg, Weller en de bewonersraad Eikenderveld.
Er zijn nog gesprekken met andere bedrijven.

Reacties