In 2017 bijna 100.000 snelheids-bekeuringen via flitspalen in Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het achttal op Heerlens grondgebied gestationeerde flitspalen doet een belangrijke duit in het zakje van ’s Rijks schatkist. Met z’n achten legden zij in 2017 in totaal 98.359 snelheidsovertredingen vast op de gevoelige plaat. Dat is goed voor een totaal boetebedrag van 5.448.093 Euro.
Dat blijkt uit cijfers van het CJIB en gegevens die Elsevier hierover heeft opgevraagd.

Flitspalen

Zes van de acht flitspalen staan geposteerd langs stadsautoweg N281. Vanaf het knooppunt met de A76 bij Simpelveld tot aan het Van der Valk Hotel Heerlen. Deze 6 registreerden uiteraard verreweg de meeste overtredingen, 71.775 om precies te zijn. Ze bleken goed voor een opbrengst van ruim 4,1 miljoen Euro.

Heerenweg

Maar de flitspaal in Heerlen die de meeste overtredingen vastlegde staat op de Heerenweg in de wijk Heksenberg. Deze flitste in 2017 maar liefst 23.548 keer (tegen 18.931 maal in 2016) en neemt daarmee de derde plaats in op de ranglijst van Limburgse meest flitsende kasten.
Alleen in Venlo (Weselseweg, 32.279 boetes) en op de N280 in Leudal (24.219 boetes) werden meer overtredingen per flitspaal vastgelegd.
Twee flitspalen in Heerlen op de N281 nemen de plaatsen 4 en 5 in, met respectievelijk  21.750 boetes en 19.561 boetes.
Daarmee heeft Heerlen de twijfelachtige eer om met 3 flitspalen in de Limburgse top-5 te staan.

De flitspaal op de Molenberglaan in Heerlen hoefde in 2017 slechts 3036 keer in actie te komen.

Behalve de 8 flitspalen in Heerlen staat er nog maar één andere flitspaal in de regio Parkstad, en dat is op de Drievogelstraat in Kerkrade.

Reacties