Portefeuilles wethouders Heerlen herverdeeld

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Barry Braeken is diens portefeuille als volgt verdeeld onder de overige leden van het college van B&W:

  • Ruimtelijke ontwikkeling‘ (exclusief herstructurering) wordt overgenomen door wethouder Martin de Beer.
  • Het dossier Sibelco en het dossier Zilverzandgroeve Beaujean door wethouder Jordy Clemens.
    Ook ‘cultuur’ inclusief evenementen (echter exclusief bovenregionale producties in het kader van het Bidboek) wordt overgenomen door Jordy Clemens.
  • Centrum‘ wordt overgenomen door wethouder Peter van Zutphen. Hieronder vallen onder meer ‘Maankwartier‘ en de ‘evenementen bovenregionale producties‘ (Bidboek).
    Ook neemt Peter van Zutphen de ‘IBA‘ onder zijn hoede.
  • Wethouder Nico Aarts neemt ‘ouderenbeleid‘ en ‘buurtgericht werken‘ over.
  • Burgemeester Ralf Krewinkel zal het onderdeel ‘stadsmarketing‘ voor zijn rekening nemen.

Het college blijft in de huidige samenstelling nog actief tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. Daarna zal het in ‘demissionaire’ status blijven acteren tot er een nieuwe gemeenteraad is gekozen en een nieuw college van B&W is gevormd.

Reacties