Proef terrassen non-horeca

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Met een ‘terras-pilot’ wil de gemeente Heerlen bekijken of de terrasmogelijkheden in de Heerlense binnenstad uitgebreid kunnen worden.

Het betreft zaken die levensmiddelen verkopen die geschikt zijn voor consumptie ter plaatse. Enkele van deze detailhandelzaken dienden bij de gemeente een aanvraag in om een terras te kunnen plaatsen waar hun klanten die consumpties kunnen nuttigen. Omdat de bestaande terrasregelgeving hierin niet voorziet – alleen horecazaken mogen een terras opzetten – kon de gemeente hiervoor geen reguliere vergunning afgeven.

Imago en ambiance

De gemeente ziet deze uitgebreidere terrasmogelijkheid als een nieuwe impuls voor een aantrekkelijker imago en ambiance voor het koopcentrum van Parkstad. Daarnaast speelt de landelijke trend van ‘gemengde concepten’ een rol waarbij de beleving van de klant centraal staat. Denk aan boekenwinkels die bijvoorbeeld een koffiehoek openen waar de klanten even rustig door hun nieuwe aankoop kunnen bladeren. Winkelconcepten zijn daardoor niet meer zo makkelijk binnen één categorie te plaatsen.
Dat betekent ook dat de gemeentelijke regelgeving, die momenteel nog gebaseerd is op statische categorieën, opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. Mogelijk is een actualisatie van de bestaande kaders en regels wenselijk.

Pilot

Met deze pilot geeft de gemeente een tijdelijke vergunning af voor een beperkt terras voor zaken in de categorie ‘detailhandel waar tevens voedingswaren verkocht worden’. Onder ‘beperkt’ wordt verstaan: maximaal één rij langs de breedte van de gevel. Verder dient de Winkeltijdenwet en de regelgeving omtrent terrassen in de APV te worden nageleefd. Als laatste heeft de pilot een tijdelijk karakter, hij loopt in het voorjaar en zomer, van 24 maart tot 1 november 2015. Na deze periode wordt de pilot geëvalueerd, en zal de gemeente bezien of aan de hand van de ervaringen van de aanvragers, de reacties vanuit de omgeving en de daadwerkelijke bijdrage aan de verlevendiging van het centrum, een structurele aanpassing van de regelgeving voor terrassen wenselijk is.

Reacties