Sponsoropbrengst ‘Alternatieve Telematicaloop’ naar Stichting Wensulance

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Zondag 10 juni vindt voor de zevende keer de ‘Alternatieve Telematicaloop’ plaats in Heerlen. Start en finish van deze loop is in de binnenstad van Heerlen.
Organisator Frank Joosten, die ook de drijvende kracht is achter de ‘Oudejaarsloop’ in Heerlen, besloot het sponsorgeld dat hij met deze loop binnenhaalt dit jaar anders te besteden.

Stichting Wensulance

“Normaal gebruiken we dat geld voor het laten maken van speciale T-shirts. Dit jaar had ik een meer zinvolle besteding in gedachten. Een goed doel in Landgraaf, Stichting Wensulance. Deze stichting vervult wensen van ernstig zieke mensen. Wensen die normaal gesproken niet meer in vervulling zouden gaan omdat deze mensen aan bed of huis gekluisterd zijn. Het laatste levensgeluk schuilt vaak in eenvoudige dingen, bijvoorbeeld een bezoekje aan familie of een uitstapje naar een speciale bestemming.”

Iemand die gezond is, heeft duizend wensen. Iemand die ernstig ziek is, heeft er maar één!

“Met regulier vervoer lukt dat vaak niet. De club vrijwilligers van Stichting Wensulance laat met veel liefde passie en zonder winstoogmerk dit soort ‘laatste wensen’ uitkomen. Dat is dan ook de reden waarom ik voor deze stichting heb gekozen” licht Frank Joosten zijn keuze toe.

Collectebus

“Omdat ik mezelf ook actief en zichtbaar wil opstellen in deze actie, ga ik aanstaande vrijdag voor de carnaval in Heerlen met een collectebus rond. Mensen die een drinkpenning in de collectebus doen worden zo ‘bierdonor’ en ontvangen een leuke attentie.
Deze penningen kunnen wij dan, in samenwerking met café D’r Klinge, omzetten in contant geld. De totale opbrengst zal later worden bekendgemaakt, onder andere op de Facebook-pagina van de ‘Alternatieve Telematicaloop’.”

“We hopen dan ook met deze ludieke carnavalsactie en met de sponsorgelden van geïnteresseerde bedrijven zoveel mogelijk geld op te halen.
Het totaalbedrag zal worden overhandigd aan de organisatie. We hopen dit te kunnen doen tijdens het gezamenlijke ontbijt na de loop op 10 juni bij café D’r Klinge aan het Pancratiusplein.”

Sponsoring

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om uw naam of de naam van uw bedrijf aan deze loop en dus deze mooie sponsoractie te verbinden, dan zijn hiervoor sponsormogelijkheden. De namen van de sponsoren worden op de website van de organisatie en op hun Facebook-pagina genoemd.
De namen van de sponsoren die meer dan €50,- doneren zullen niet alleen genoemd worden tijdens de overdracht op de dag zelf, maar deze zijn tevens een jaar lang zichtbaar op de site, www.alternatievetelematicaloop.nl

Mocht u de organisatie met de actie willen steunen, dan kunt u uw sponsorbedrag overmaken op NL58INGB0656067691 met vermelding van ‘Stichting Wensulance’.

De missie van Stichting Wensulance

Het doel van Stichting Wensulance is het gratis vervullen van ‘laatste wensen’, voor niet-, of minder-mobiele, ernstig zieke, chronisch zieke, of (pré)terminale patiënten. Stichting Wensulance is een non-profit organisatie met een particuliere ambulance, welke door vrijwilligers (chauffeur en begeleider) wordt bemand.

Stichting Wensulance

Alternatieve Telematicaloop

Reacties