Paul & Leo uit Heerlen vanavond in halve finale LVK

Foto: Paul en Leo

Vanavond is de derde en tevens laatste halve finale van het LVK 2018.
Met startnummer 52 treedt het welbekende Heerlens vastelaovendsduo “Paul & Leo” aan. Zij brengen hun sjlager van Heerlen “Is hei ‘ne dokter in d’r zaal?” voor het voetlicht.

Vlak voor het Heerlense duo zijn vanavond nog twee inzendingen uit Parkstad te zien en horen. “Los Mar Joa” uit Kerkrade met “D’r ober van de sjpas” op startpositie 47, en op plek 49 duo “Sjpringlaevend” uit Simpelveld met het lied “Noe of nooit“.

Stemmen

De hoofdjury heeft al bepaald welke 60 liedjes zijn doorgedrongen tot de 42e halve finales van het LVK en daarvoor al punten toegekend. Zo krijgt het lied dat de hoofdjury het beste vond 60 punten.
Maar vanaf nu is uw stem ook van belang. Want de punten van de hoofdjury worden opgeteld bij de punten van het telefoon-/sms-stemmen. Ook het lied met de meeste telefoon-/sms-stemmen behaalt 60 punten. Een lied kan op deze manier dus maximaal 120 punten krijgen.
De punten van de hoofdjury en ‘het volk’ samen worden gedeeld door 2.

Hoe kunt u Paul & Leo naar de finale stemmen?

Aansluitend aan de halve finale die vanavond 19 januari van 18.00 – 20.00 uur via L1-Radio & TV wordt uitgezonden, of na de herhaling op 20 januari die van 13.00 – 15.00 uur wordt uitgezonden, kunt u uw stem uitbrengen. Vrijdag van 20.00 tot 20.30 uur, zaterdag van 15.00 tot 15.30 uur dus.

U kunt per halve finale maar 1 x een stem uitbrengen per telefoon/sms. Brengt u bijvoorbeeld op vrijdag een stem uit via sms, dan kunt u met ditzelfde toestel op zaterdag niet nog eens een stem uitbrengen! Ditzelfde geldt voor bellen met mobiele en/of vaste telefoon.

Het SMS-stemmen gaat als volgt:

 • Er moeten 3 (unieke) liedjes worden doorgegeven in sms-stembericht. Anders is sms-stem in zijn geheel ongeldig! Dus vanavond bijvoorbeeld 52 52 52 telt niet mee. Deze stemmen zijn ongeldig!
 • Denk aan de spaties (zie onderstaand voorbeeld)
 • SMS naar nummer 4422

Voorbeeld na halve finale 3:

 • SMS naar 4422 en stem bijvoorbeeld LVKspatie41spatie48spatie52. U stemt in dit voorbeeld op lied 41, 48 en 52.
 • Gebruik alleen LVK voor het eerste lied en voer een spatie in tussen (in dit geval) 41 en 48 en 52.

Het stemmen met (vaste) telefoon gaat als volgt:

 • Er moeten 3 (unieke) liedjes worden doorgegeven in stembericht anders is telefoonstem in zijn geheel ongeldig!
 • Sluit na iedere stem af met een hekje (#)
 • Bel naar 0909 202 70 30 en volg de instructies via de telefoon.
 • Voer een eerste lied en en sluit af met een hekje(#)
 • Geef het tweede lied in en sluit af met een hekje(#)
 • Tenslotte het derde lied ingeven en afsluiten met een hekje(#).

Is hei ‘ne dokter in d’r zaal?

Onderstaand vindt u de tekst en video van de Heerlense carnavalssjlager van Paul & Leo:

“Is hei ‘ne dokter in d’r zaal?”

Refrein:

Is hei ‘ne dokter in d’r zaal?
Dem heie vier ins geer gesjproake
Want dat sjun dansmarieke hat
Ós vasteloaveshat gebroake
Weë kint bei ós d’r vasteloavesbloodruk meëte?
Mesjien hat ieëmes hei nog waal ee good resep
Ee pilke of ee drenksjke, geweun get millesien
I jieëker bats ing sjpriets en ‘s angerdaags d’r krankesjien
Mótte vier geliek noa ’t sjpetaal?
Of lüj, is hei ‘ne dokter in d’r zaal?

Couplet 1:

Gister óp ’t Prinsebal, gans gekostumeerd en al
Vool ós doa ee dansmarieke óp
Höarkes stief nog va d’r lak, bing bekans bis in d’r nak
En zoe dreipunts heudje óp d’r kop
Garde sjnoarsjnak óp ing rei, mit kabaal en vöal behei
Mè doa boave oet klonk ózze sjrei

Couplet 2:

Wie ’t meëdje danse gong, en nieks angesj mie besjtong
Drieënde het en lachde ‘t noa ós
Woa dat ech of toch gesjpild, hant vier ós dat igebild
Wie ’t aan ing pirouette begós
’t Eëte va d’r nommedaag drieënt ‘ne radsjlaag in d’r maag
Va zoeë meëdje krie-se ee besjlaag

Brök:

Vier wille ‘m vertelle va ós leed
Dus hoape vier dat heë ós plat versjteet

Dialoog:

P: Lei, zoogse dat? Die keek noa mich!
L: Puil, neet noa dich, evvel noa mich!
P: Nè, jóng, noa mich en nit noa dich …
L: Wiezoeë? Nit noa dich, allich noa mich!

Fine:

Dich of mich dat is toch gans egaal
Leef lüj, is hei ‘ne dokter in d’r zaal?

Tekstschrijvers: Paul Münstermann en Leo Keularts
Componist: Paul Münstermann
Uitvoerenden: Paul & Leo

 

Reacties