Concert Capella Sine Nomine in Sint Cunibertuskerk Wahlwiller

Foto: SCHUNCK*

In het kader van de presentatie ‘Aad de Haas – De mystiek van Wahlwiller’ in het SCHUNCK* Glaspaleis geeft vocaal ensemble Capella Sine Nomine op zondag 21 januari 2018 een concert in de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller.
Docente Mirjam Erkens (SCHUNCK*) verzorgt de inhoudelijke toelichting op de composities.
Voorafgaand krijgt u een deskundige rondleiding van Marcel Ploemen langs de schilderingen van Aad de Haas.

Kruiswegstaties

Het uitgangspunt voor het concert van Capella Sine Nomine in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller zijn de kruiswegstaties van Aad de Haas.
Vanuit verschillende stijlperioden kijkt het vocaal ensemble naar de kruisweg en bezingt het on(be)grijpbare ervan. Aan de hand van de muziek geven zij een beeld van het krachtenveld waarin de kunstenaar zich bevond, de eeuwenoude traditie van de kerk en haar kunstuitingen en de drang naar vernieuwing door kunstenaars en componisten.
De combinatie van de composities (van onder andere De Morales, Schütz, Pergolesi, Andriessen, Manneke, Taverner en Seevens), de toelichting van Mirjam Erkens en de kruisweg van De Haas zorgen voor een samensmelting van kunst en muziek en nodigen uit tot reflectie en bezinning.

Programma

  • 12.15-13.00 u: Rondleiding groep 1 / lunch (lunch is op eigen gelegenheid)
  • 13.00-13.45 u: Rondleiding groep 2 / lunch (lunch is op eigen gelegenheid)
  • 13.45-13.55 u: Welkom deelnemers
  • 14.00-15.00 u: Concert Capella Sine Nomine + inhoudelijke toelichting op composities van Mirjam Erkens.

Toegang: € 15,00

Reserveren via de www.schunck.nl of via de balie in de hal van het SCHUNCK* Glaspaleis.

Reacties