Onderzoek naar effecten van iPadscholen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobs scholen, ook wel bekend als de iPadscholen.

Het concept achter de Steve Jobs scholen is ‚Äėonderwijs voor een nieuwe tijd’ (O4NT). Over dit concept bestaan veel meningen. Maar de meeste van die meningen lijken niet op feiten te zijn gebaseerd. Dit onderzoek gaat op zoek naar de feiten.

Verwachtingen

Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobs scholen opgericht. Internationaal trekken ze veel belangstelling. Voor- en tegenstanders in binnen- en buitenland laten zich horen. De eerste fase van dit onderzoek brengt in kaart wat het concept Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten criticasters verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld motivatie, zelfvertrouwen, 21st century skills, etc. Op basis van die uitkomsten wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het ministerie van OCW subsidieert dit onderzoek dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Naast OIG en het Welten-instituut zijn ook HAN iXperium/Centre of Expertise leren met ict en het NIVOZ erbij betrokken. Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht.