Profielschets nieuwe burgemeester Heerlen vastgesteld

De gemeenteraad van Heerlen heeft op maandag 16 maart unaniem het profiel vastgesteld voor de nieuwe burgemeester. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering in het bijzijn van Gouverneur Theo Bovens. Tijdens dezelfde vergadering is ook de vertrouwenscommissie benoemd en de samenstelling ervan bekendgemaakt.

In de profielschets staat dat de nieuwe burgemeester een stimulerende, verbindende en trekkende rol moet vervullen voor economie, MKB en onderwijs. Daarbij behoort hij/zij ook een goede en intensieve samenwerking aan te gaan met Aken. Heerlen is een sociale stad en de nieuwe burgemeester moet bereid zijn dat te ondersteunen en uit te dragen. Dit vereist bestuurlijke gevoeligheid en een breed politiek-bestuurlijk netwerk, of het vermogen om dit snel te ontwikkelen.
Heerlen zoekt ook een burgemeester die in staat is burgers en andere partijen in stad en regio aan zich te binden. Een leider die ervoor zorgt dat mensen zich gehoord voelen en op het juiste moment betrokken worden. Iemand met het vermogen om, met een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn, goed te anticiperen en vervolgens met creatieve ideeën te komen. Hij/zij durft knopen door te hakken en legt daar graag verantwoording over af.

De volledige profielschets kunt u nalezen op http://www.heerlen.nl/Pub/Home/Home-Nieuwsberichten/Nieuwsberichten-Griffie/Profielschets-burgemeester-Heerlen.html

Reacties