Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

Foto: ROVL

Vandaag maandag 16 maart 2015 start opnieuw de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Een vervolg op de vorig jaar erg succesvol verlopen campagne, die zich richt op de bewustwording van automobilisten die in principe van goede wil zijn, maar toch harder rijden dan toegestaan.

Focus campagne

Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-km wegen. Vaak omdat ze zich niet bewust zijn van de eigen- of toegestane snelheid. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Want juist op die 30- en 50-km wegen zijn ook veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers.

Campagnebeeld

De campagne maakt gebruik van beelden van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen), in combinatie met een verkeersbord. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van snelheidsbeperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is. Het campagneconcept helpt mensen een handje om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet. De campagne gaat mensen vragen om een ‘Snelheidsweter’ te worden, want ‘een Snelheidsweter kent zijn snelheid beter’. Door vaker op je snelheidsmeter te kijken, kun je voorkomen dat je ongemerkt te hard rijdt.

ROVL

Verantwoordelijk voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Het ROVL heeft het Europees Verkeersveiligheids Charter ondertekend, waarmee Limburg zich schaart achter de ambitie van de Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 potentiële verkeersslachtoffers te voorkomen. De ambitie in Limburg gaat echter nog veel verder. Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers. De campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ past helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

daarkunjemeethuiskomen_50

Reacties