Gemeente Heerlen zoekt organisatie voor ‘urban winterevent’

Pancratiusplein tijdens Serious Request 2015
Foto: 3FM Serious request

De gemeente Heerlen roept evenementenorganisaties op om voor 18 april 2017 creatieve voorstellen in te dienen voor een nieuw winterevent. Het event moet een uitgesproken urban karakter hebben en zich in de regio onderscheiden van traditionele evenementen rondom Kerstmis.

Vandaag ging het College van B&W akkoord met een tenderregeling waarin het budget en voorwaarden zijn vastgelegd. Daarmee krijgen externe partijen de ruimte om met originele, frisse en/of nieuwe concepten te komen.

Urban winterevent

Na de energieke en bruisende kersperiode rond het Glazen Huis in 2015 was het de afgelopen wintermaanden rond de Kerst qua ‘beleving’ armoe-troef in het centrum van Heerlen.
Nu is in het Bidboek Urban Heerlen de ambitie vastgelegd om een jaarlijks terugkerend urban winterevent te organiseren in de binnenstad. Geïnspireerd door het succes van Serious Request 2015 moet er een nieuw concept toegevoegd worden aan de evenementenkalender rondom Kerstmis. En met ‘urban’ bedoelt de gemeente: uitdagend, experimenteel, eigentijds, innovatief, creatief en jong van geest, soms rauw en onaf qua aanpak en beleving.

Voorwaarden

De gemeente stelt duidelijke kaders aan de tenderregeling:

  • het winterevent moet onder meer passen binnen het gemeentelijk evenementenbeleid en aansluiten op de keuzes in het Bidboek en de bestaande evenementenplanning;
  • het event moet worden gehouden in december, drie duidelijke piekmomenten hebben in de weekends in aanloop naar Kerst, beeldbepalend zijn in de openbare ruimte, in het centrum van de stad;
  • het dient een bovenregionale uitstraling te hebben, en moet in het eerste jaar minimaal 15.000 bezoekers trekken;
  • er moet vanaf het begin sprake zijn van co-financiering.

Subsidie

De gemeente Heerlen stelt een subsidiebedrag van €400.000 ter beschikking voor de periode 2017-2020. Voor de eerste editie in 2017 mag maximaal €200.000 worden ingezet. Dat bedrag mag maximaal een derde van de totale begroting bedragen. De overige €200.000 mogen naar vrije invulling van de organisatie worden verspreid over de periode 2018-2020, met eveneens een maximale gemeentelijke bijdrage van een derde van de totale evenementenbegroting.

Betrouwbare partner

De gemeente zoekt een betrouwbare partner met aantoonbare artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit op het gebied van evenementenorganisatie. Daarnaast moet er sprake zijn van een privaatrechtelijke rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een stichting, een BV of een VOF.
Interesse? Meer informatie is op te vragen via het algemeen nummer of mailadres van de gemeente Heerlen.

Reacties