Interview Loek Damen, fractievoorzitter van de Ouderen Partij Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl/Hein Smith

Het is gezellig druk in de ‘Hoeskamer’ van de Ouderen Partij Heerlen. Veel bezoekers, wier leeftijd de benaming van deze lokale partij eer aan doet, stappen hier aan de Akerstraat 24 binnen voor advies, hulp of een praatje. Fractieleden van de OPH staan hen vriendelijk te woord, en ook maakt eens in de maand wethouder Nico Aarts daar zijn opwachting om met raad en daad bij te springen.
Wij hebben een afspraak met de huidige fractievoorzitter van de OPH en oud-wethouder Loek Damen.

Wie is Loek Damen?

“Een geboren en getogen Heerlenaar. Ik zag op 17 oktober 1949 het levenslicht in de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Inmiddels 44 jaar getrouwd met Marianne Kusters, afkomstig uit de wijk Schandelen. Samen hebben wij twee kinderen. Dochter Inge (39) woont in Swalmen, en zoon Freek (36) woont in Weert. Freek is in 1994 jeugdprins geweest bij CV de Winkbulle. Marianne en ik hebben 4 kleinkinderen, 3 meisjes en 1 jongen. Wij wonen in Heerlen in de Van Sonsbeeckstraat.”

Opleidingen en carrière?

“Na de lagere school ging ik naar de Henricus MAVO. Gevolgd door de Pedagogische Academie in Heerlen, en heb ik een opleiding gevolgd Speciaal Onderwijs in Tilburg.
Na mijn opleidingen begon ik als onderwijzer aan de basisschool St. Martinus in Welten, om vervolgens 32 actief te zijn in het speciaal onderwijs op de Catharinaschool in Heerlen.
In de periode 2002 – 2006 was ik wethouder in de gemeente Heerlen.
Vervolgens kreeg ik van INNOVO een bestuursopdracht in de regio Epen – Slenaken – Reijmerstok. Mijn volgende opdracht was voor een Brede Maatschappelijke Voorziening in Koningsbosch. En tenslotte ben ik van 2009 tot 2013 directeur geweest van de Broederschool Molenberg.”

Uw politieke loopbaan?

“Ik ben begonnen bij het CDA Heerlen. Dat was maar een korte periode, ik zat voor het CDA van 1984 tot 1986 in de gemeenteraad van Heerlen.

Vervolgens werd ik benaderd door Driek Portiek die mij naar de Stadspartij haalde. Tijdens de eerste verkiezingen haalde wij 6 zetels, waarbij ik met voorkeurstemmen werd gekozen.
Het keerpunt in mijn samenwerking met de Stadspartij had te maken met de sanering van de amateurvoetbalverenigingen die met een hoop commotie gepaard ging. Een van problemen was VV Heksenberg. Die vereniging ging niet akkoord met het saneringsplan. Ons bestuur vroeg ons om namens de Stadspartij de steun uit te spreken voor VV Heksenberg. Maar wij zaten toen in de coalitie van de gemeente Heerlen, en we waren van mening dat wij de daar gemaakte afspraken moesten nakomen en bleven dus bij het ingenomen gemeentestandpunt. Dat leidde tot een breuk. Nico Aarts, Driek Portiek en ik hebben toen de Stadspartij verlaten.

Ik ben toen een tijdje doorgegaan als ‘fractie Damen’. Wij voerden toen diverse gesprekken met diverse lokale partijen, en vonden uiteindelijk dat het programma en de doelgroep van de Ouderen Partij Heerlen perfect aansloot bij onze gedachtegang. Dus zijn wij de uitdaging met de Ouderen Partij Heerlen aangegaan. En met succes! Op dit moment is de OPH de op een na grootste partij, met maar liefst 6 zetels en ‘anderhalve’ wethouder: Nico Aarts in het geheel en in samenwerking met de PvdA ook nog een ‘halve wethouder’ Barry Braeken. Daar zijn wij trots op, evenals op onze nota ouderenbeleid. Die nota is de spil in het beleid van Barry Braeken. En zelf ben ik nu twee jaar fractievoorzitter van de OPH.”

Hoe kijkt u aan tegen een mogelijke fusie met Landgraaf?

“Laat ik voorop stellen dat wij van de OPH voorstander waren en zijn van deze herindeling. Dat was de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Heerlen ook. Met de afwijzing van Landgraaf zijn er mijns inziens alleen maar verliezers. Maar onze hoop is gevestigd op Provinciale Staten die de regie in handen heeft genomen.
Zij zullen een rapport maken met voorstellen die de Provinciale Staten op 7 juli van dit jaar zullen aanbieden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Hoe ziet u de toekomst van de Ouderen Partij Heerlen?

“Even in afwachting van de ontwikkelingen bij de herindeling Heerlen – Landgraaf die nu in handen is van Provinciale Staten. Wij gaan er vanuit dat wij na de verkiezingen in maart of november 2018 op eigen kracht met 2 zetels zullen stijgen, en in totaal op 8 zetels gaan uitkomen in de gemeenteraad van Landgraaf/Heerlen. Dat is onze ambitie.
Kijk eens naar ons ledenaantal dat groeit, mede door het openen van onze ‘Hoeskamer’ die wekelijks iedere dinsdag, donderdag en vrijdag op een laagdrempelige manier open en voor iedereen toegankelijk is. Dat Hoeskamer-initiatief leverde ons afgelopen jaar een stijging op van bijna 180 leden waarmee wij nu een kleine 400 leden hebben. En het blijft maar groeien.

Op zichzelf is dit ook niet vreemd. Over niet al te lange tijd bestaat de helft van de inwoners van Heerlen uit mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Dat is onze doelgroep. We zijn dan ook volop bezig met het ontwikkelen van een strategie en visie op onze stad.
Daarnaast is een van onze uitdagingen om het contact tussen jongeren en ouderen te verbeteren.
Naast onze speerpunten de zorg, mobiliteit, en het wonen, zijn wij ook bezig met òns bidboek voor het centrum van Heerlen. Dat brengt straks 26 punten die aangepakt en uitgevoerd worden.
Ook heb ik veel vertrouwen in de samenwerking met IBA. Heel eerlijk gezegd, ik ben een optimist! OPH heeft haar plek in het politieke landschap verdiend.”

Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen van de stad Heerlen?

“Zoals zojuist al gezeg, ik ben een optimist. Natuurlijk hebben we te maken met leegstand doordat grotere bedrijven en winkelketens omvallen. Maar vergeet niet dat Streetwise de afgelopen twee jaar 34 tot 36 nieuwe ondernemingen in Heerlen realiseerde waarvan het overgrote deel nog actief is.
Persoonlijk ben ik er voorstander van om in de binnenstad themastraten te maken. Zoals je al in de Honingmannstraat zien. Daar zijn nu diverse zaken geclusterd die met voeding te maken hebben. Visspeciaal zaak Bosten, Carlos Gubbels, de tearoom en het tapas restaurant dat daar binnenkort zijn deuren opent. De Oranje Nassaustraat zou in mijn ogen de straat van de reisbureaus kunnen worden, en zo zijn er nog meer mogelijkheden. Maar ook de ondernemers moeten hierin een belangrijke rol spelen, en ik heb de indruk dat die wil er bij de ondernemers wel degelijk is.”

Ook memoreert Loek Damen de aankleding van de Heerlense binnenstad tijdens de afgelopen kerstperiode, en de vele kritieken die daarop kwamen. Terechte kritiek vindt hij, dit is iets dat in zijn ogen veel beter moet kunnen. Het ene jaar is Serious Request en een jaar later is er in het centrum van Heerlen rondom Kerstmis zo goed als niets. Amper aankleding in de stad, alleen een kerstboom op het Pancratiusplein die ook nog eens gesponsord was door de OPH. Nee, er is nog veel te doen, maar dat kan in zijn ogen alleen als iedereen wil meewerken, dus inclusief de gemeente en de ondernemers.

Ook geeft hij aan nog altijd een grote stad in de regio voor ogen te hebben, Parkstad. Waarvan Heerlen het centrum zou moeten zijn. “Met centrum bedoel ik dan koopcentrum, de infrastructuur. De 18 buurten/wijken in Heerlen zouden dan 4 stadsdelen kunnen worden. Maar dat zou je ook breder kunnen trekken, want de structuur in Landgraaf en Heerlen is hetzelfde.”

Dan even een zijsprong, u bent ook nog actief in diverse andere organisaties en verenigingen?

“Dat heeft te maken met mijn betrokkenheid met de Heerlerbaan. Ik ben voorzitter van de Stichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan. Een stichting die vrij actief is in de wijk. Zo maken wij een wijkblad “Blik op Heëlebaan” dat om de zes weken huis-aan-huis bezorgd wordt en waarvan ik de hoofdredacteur ben. Daar zijn ook diverse werkgroepen.

Een van die groepen houdt zich momenteel bijvoorbeeld bezig met het 100-jarig bestaan van diverse verenigingen op Heerlerbaan. Er ligt nu het voorstel om één groot 100-jarig jubileumfeest te gaan vieren voor alles en iedereen van Heerlerbaan. Er is door Bert Bremen een plan gemaakt voor een feestcomité waarvan Pè Diederen de voorzitter wordt.
Verder is er onder andere de werkgroep duurzaamheid, en zijn we als Stichting betrokken bij het masterplan betreffende het winkelcentrum Giesen-Bautsch. Er is voldoende beweging in onze wijk Heerlerbaan.
Daarnaast zing ik in het mannenkoor Polyhymnia van de Heerlerbaan. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Caumerbron.

Tevens ben ik bestuurslid bij Veldeke Kring Heerlen & Omstreken. Een vereniging voor dialect en volkscultuur voor Parkstad. Op 8 april hebben wij in het Cultuurhuis in Heerlen een evenement waar onder andere Lex Nelissen, Frits Pelt, Paul van Loo, Ivo Rosbeek, Ed Gubbels en May Quadvlieg de revue zullen passeren. En speciaal voor deze avond draagt Ger Prickaerts gedichten voor.”

Dan de vragen van …..

1. Karakter?

Open, communicatief, het samendoen is voor mij heel belangrijk!

2. Levensmotto?

Haal eruit wat er in zit, Heerlen Great Again, dat is een mooie uitdaging.

3. Bewondering voor?

Paul Depla, onze vorige burgemeester.

4. Spijt van?

Ik zou het niet weten, ik heb geen spijt van mijn genomen beslissingen.

5. Angst voor?

Nee, ik heb geen angst. Als je angst hebt dan kun je niet jezelf zijn. Angst is het beïnvloeden van je eigen wil.

6. Hobby’s?

Zingen, reizen, Roda JC de trots van het Zuiden, vergaderen, wijn bottelen en oppassen op de kleinkinderen.

7. Ambities?

Dat ik nog steeds op deze wijze mijn huidige activiteiten mag blijven uitvoeren in een goede gezondheid.

8. Carnaval of wintersport?

Carnaval, met wintersport heb ik helemaal niets.

9. Slechte eigenschap?

Af en toe niet luisteren.

10. Schouwburg, boek of film?

Schouwburg, de laatste voorstelling die ik bezocht heb was de musical ‘Hair’.

11. Avondje stappen of etentje?

Etentje.

12. Bier, water of wijntje?

Wijn. Via Chris Damen laten wij wijn uit Frankrijk komen en bottelen deze.

13. Wie zijn uw voorbeelden?

Sportief gezien was dat vroeger Rinus Israel. En verder J.F. Kennedy en Martin Luther King.

14. Krijg inspiratie van?

Lezen, niet alleen boeken maar vooral nieuws/ informatie, bijvoorbeeld uit kranten.

15. Wat zou u absoluut nog eens willen doen?

Mijn wethouderschap. Dat waren 4 fantastisch mooie jaren.

16. Ultieme doelstelling?

Mijn ultieme doelstelling is om van OPH de grootste partij van de stad Heerlen te maken!

17. Tot slot, waar zien wij u over 10 jaar?

Dan ben ik 77 jaar, inwoner van Parkstad, het oude Heerlen, wandelend en regelmatig uren doorbrengend in het centrum van Parkstad.

Bij het invallende interview-einde willen we, aan de hand van uw genoemde passie voor Roda JC, toch nog even weten of u zelf ook gevoetbald heeft.
“Ja, en wel bij Bekkerveld. Daar ben ik begonnen bij de jeugd. Op mijn 16e maakte ik als invaller mijn debuut op het eerste naast de spits Frits Nölgen. Daarna heb ik nog vele jaren op het eerste van Bekkerveld gespeeld onder diverse trainers. Hennie Hollink bijvoorbeeld, Hens Coerver, en Driek van `t Hoofd.
Mijn zoon Freek en ik hebben beiden een seizoenskaart van Roda JC, we proberen geen wedstrijd over te slaan. Het is toch mooi om met je zoon, die dan vanuit Weert naar Heerlen en Kerkrade komt, samen op de tribune te zitten en Roda JC te zien spelen. Welke vader zou dat nou niet willen?”

We gaan kijken in hoeverre Loek Damen zijn ambities gaat waarmaken. Aan daadkracht zal het niet ontbreken, gezien een van zijn stellingen waarmee we het interview passend beëindigen:

“Ik kan iets niet voor maar 50% doen, het moet voor mij 100% zijn anders stop ik ermee!”

Tekst en interview: Hein Smith.