Uitkeringslasten WW half miljard lager door aantrekkende arbeidsmarkt

Foto: UWV

Door de aanhoudende economische groei daalt het aantal WW-uitkeringen. UWV verwacht eind dit jaar 369.000 lopende WW-uitkeringen te verstrekken, 43.000 minder dan eind 2016. De uitkeringslasten voor WW-uitkeringen dalen hierdoor met ruim een half miljard tot 5,2 miljard euro. Dit staat in de vandaag uitgebrachte Januarinota 2017 van UWV.

De financiƫle meevaller in de WW houdt mede verband met de geraamde daling van het aantal faillissementsuitkeringen in 2017. Deze volgt op een stijging in 2016 als gevolg van het faillissement van enkele grote winkelbedrijven. Naast de sterke afname van de uitgaven voor de WW staat een lichte toename van de uitgaven aan arbeidsongeschiktheids-, ziekte- en zorguitkeringen. Per saldo nemen in 2017 de totale uitkeringslasten bij UWV af met 214 miljoen naar 20,3 miljard euro.

WAO voor het eerst lager dan WIA

UWV verwacht eind dit jaar voor het eerst minder WAO-uitkeringen te verstrekken dan WIA-uitkeringen. Naar verwachting worden er eind 2017 in totaal 273.000 WAO-uitkeringen en 275.000 WIA-uitkeringen verstrekt. Het aantal WAO-uitkeringen neemt al jaren af, doordat er geen nieuwe instroom meer is. Het aantal WIA-uitkeringen stijgt doordat deze uitkering nog in opbouw is. Hierdoor is eind dit jaar ook de uitkeringslast van de WIA voor het eerst hoger dan de uitkeringslast van de WAO.

Hogere gemiddelde uitkering Wajong

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de toegang tot de Wajong-uitkering beperkt tot volledige en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit zorgt in 2017 voor een verdere afname van het aantal Wajong-uitkeringen bij UWV. Ondanks de daling neemt de uitkeringslast toe. De lasten stijgen onder meer doordat jonggehandicapten vaker overgaan van de studieregeling naar de uitkeringsregeling. De studieregeling Wajong geeft recht op een uitkering van 25 procent van het minimumloon, terwijl de uitkeringsregeling 75 procent van het minimumloon bedraagt.

Minder negatief fondsvermogen

Het financiƫle tekort in de uitkeringsfondsen neemt verder af. Eind dit jaar verwacht UWV op een tekort uit te komen van 6,6 miljard euro als gevolg van niet-lastendekkende premies. In 2015 bedroeg het tekort nog 10 miljard euro. Het tekort doet zich alleen nog maar voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Reacties