‘Buitenring’ mag in z’n geheel worden aangelegd

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De ‘Buitenring’ mag in z’n geheel worden aangelegd. De Raad van State heeft dat vandaag beslist in haar uitspraak over het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit betekent dat de volledige 26 kilometer ringweg (twee rijbanen met twee rijstroken) rondom Parkstad kan worden aangelegd. Daarbij wordt volgens de initiatiefnemers van de Buitenring zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

“Met deze positieve uitspraak kan de Provincie, samen met de projectpartners Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten de regio de impuls geven die nodig is. De leefbaarheid in de kernen verbetert, de verkeersveiligheid neemt toe en zowel het bedrijfsleven als het toerisme worden gestimuleerd”, aldus gedeputeerde Erik Koppe.

Natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en Natuurmonumenten betreuren de beslissing van de Raad van State. Beide organisaties blijven van mening dat de Buitenring schade zal toebrengen aan de door Europa beschermde natuurgebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal. Volgens de Raad van State hebben de organisaties de negatieve gevolgen voor de natuur echter niet hard kunnen maken.

Reacties