Heerlen samen met Landgraaf ‘ruggengraat’ van slagvaardige gemeente

Foto: Gemeenten Heerlen en Landgraaf

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg neemt actief de regie in het samengaan van meerdere gemeentes in de regio Parkstad. “We moeten voorkomen dat er een velamde regio ontstaat”, liet gedeputeerde Ger Koopmans dinsdagmiddag tegenover de samengetrommelde pers weten.

Regie

Door het genomen besluit in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Landgraaf tégen een fusie van Heerlen en Landgraaf ziet het college van GS van de provincie zich genoodzaakt de regie te nemen.
“Het is noodzaak dat in deze regio een slagvaardige en daadkrachtige gemeente ontstaat die de problematiek adequaat kan aanpakken. Een groter schaalniveau is daarvoor een vereiste”.  De gemeenten Heerlen en Landgraaf moeten de ruggengraat van deze grote nieuwe gemeente worden. “En misschien komt er door deze stap wel meer of opnieuw beweging in de andere Parkstad-gemeenten.”

Inzetten herindelingstraject

“Het was gisteravond het vierde moment op rij waarin de gemeente Landgraaf aangaf dat de schaal van de gemeente te beperkt is om de taken volwaardig te kunnen uitvoeren.”
Omdat daarbij in de gemeente Landgraaf, via de gisteren ingediende motie, gevraagd werd om de mogelijkheid van herindeling op bredere schaal toch verder te onderzoeken, concludeert GS dat beide gemeenten “ten minste met elkaar een herindelingstraject willen inzetten maar dat de timing en omvang (…) op dit moment een brug te ver is.”

In het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners gaat GS eerst twee vragen beantwoorden:

  1. Per wanneer zou een fusie tussen Landgraaf, Heerlen en eventuele andere Parkstad-gemeenten aan de orde kunnen zijn? Met twee opties: 1 januari 2019 of uiterlijk 1 januari 2020.
  2. Welke gemeenten zouden er naast Heerlen en Landgraaf mee kunnen of moeten doen in een herindelingsontwerp?

“Wij zien in dezen geen alternatief”, licht Koopmans toe. “Niets doen is geen optie. We constateren dat de politieke doorzettingsmacht te gering is. Gebeurt er niets, dan heeft dat een verlamde regio tot gevolg. Dat is niet acceptabel.”

Reacties