Fusie Heerlen en Landgraaf van tafel

Foto:

Er komt geen fusie van Heerlen en Landgraaf tot één nieuwe, daadkrachtige en slagvaardigere gemeente.

Terwijl in de gemeenteraad van Heerlen vanavond 35 van de 37 raadsleden instemden met een fusie van Heerlen en Landgraaf, gaven de tegenstemmen van de CDA-fractieleden in Landgraaf de doorslag voor het uiteindelijke niet-doorgaan van deze gemeentelijke herindeling.
Samen met de lokale partijen GBBL en PRO Landgraaf ontstond in de raad een meerderheid die geen heil ziet in een fusie als middel om de achterstand in de regio weg te werken. Met 15 stemmen tégen en 10 stemmen vóór de fusie werd het fusievoorstel verworpen.

Meerderheid tegen

Van begin af aan was al duidelijk dat een meerderheid van de raad tegen de fusie zou stemmen. Uiteindelijk diende VVD-fractievoorzitter Björn Lambie nog een motie in, namens alle partijen behalve GGBL en PRO Landgraaf. Deze motie, waarin werd gevraagd om toch nog een keer te onderzoeken of er een mogelijke bredere samenwerkingsvorm met meerdere steden uit Parkstad mogelijk is, werd met een kleine meerderheid aangenomen.

Het lijkt nu hoogst onwaarschijnlijk dat er een fusie van beide buurgemeenten komt, al zou de Provincie in uiterste geval een fusie kunnen afdwingen. Dat kan echter alleen als er zwaarwegende problemen zijn die alleen met een herindeling op te lossen zijn.
Zo’n ‘opgelegde herindeling’ was de samenvoeging van Sittard, Geleen en Born tot de nieuwe gemeente Sittard-Geleen.

 

Reacties