Hoger beroep Valkenburgse zedenzaak: opnieuw taakstraffen en 4x vrijspraak

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch deed vandaag in hoger beroep uitspraak in 27 zaken in de zogenoemde ‘Valkenburgse zedenzaak’. Het hof sprak 4 verdachten vrij en veroordeelde 23 verdachten tot een taakstraf, met daaraan gekoppeld een minimale gevangenisstraf van 1 of 2 dagen.

De 27 mannen werden verdacht van het plegen van ontucht in een hotel in Valkenburg met de destijds 16-jarige prostituee Kimberly uit Heerlen.
Het Openbaar Ministerie had in dit hoger beroep in vrijwel alle zaken gevangenisstraffen van langere duur geëist, maar het hof oordeelde vandaag anders en ging mee in de uitspraak die de rechtbank in eerste aanleg uitsprak.

4 vrijspraken

Het hof sprak 4, ontkennende, verdachten vrij. Daarvan kon alleen worden aangetoond dat hun namen in de telefoon van de minderjarige prostituee voorkwamen, en uit dat gegeven alleen viel niet af te leiden dat ze daadwerkelijk ontucht met haar hadden gepleegd.

23 veroordelingen

De 23 andere verdachten werden wel veroordeeld. Ze hadden seksuele handelingen verricht met de minderjarige prostituee en daarmee de lichamelijke integriteit van het meisje geschonden. Maar omdat niet is gebleken dat de verdachten de jeugdige prostituee hadden gedwongen de bewezen verklaarde seksuele handelingen te verrichten, vond het hof een lange gevangenisstraf een te zware straf. Een taakstraf, in combinatie met een zeer beperkte gevangenisstraf, was het meest passend, zo oordeelde het gerechtshof. Temeer ook daar de verdachten zelf “niet welbewust op zoek zouden zijn gegaan naar een minderjarige”.

Minderjarig

Het verweer van de advocaten dat de verdachten niet wisten dat het meisje minderjarig was, werd door het hof verworpen. De mannen hadden de leeftijd van de prostituee moeten controleren, maar dat hadden ze onvoldoende gedaan. “Zo zijn zij in werkelijkheid terechtgekomen bij een prostituee die minderjarig was en daarvoor dragen zij verantwoordelijkheid.” Daardoor zijn ze strafbaar.

Bij het vaststellen van de uiteindelijke straf hield het hof onder meer rekening met de verrichte seksuele gedragingen. En ook met de mate waarin de verdachte alert is geweest op de mogelijkheid dat hij met een minderjarige prostituee van doen had. Ook het feit of de verdachte zich al dan niet uit eigen beweging bij de politie had gemeld naar aanleiding van de berichtgeving in de media bepaalde mede de hoogte van de opgelegde straf.

Reacties