Eerste college Buitenring: ‘De Nieuwe Natuur’

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

Het eerste college Buitenring vond afgelopen woensdag 16 november plaats. Het thema van deze bijeenkomst was ‘de Nieuwe Natuur’ in het Project Buitenring. Ruim 200 belangstellenden uit de regio bezochten gisteren deze bijeenkomst in het ‘National Geographic Theater’ van het Museum Limburg in Kerkrade.

Ecologen

Twee ecologen van het project namen aan de hand van film- en beeldmateriaal de bezoekers mee in de uitdagende wereld van wegaanleg en natuur. Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod. De inrichting en aanleg van de natuurcompensatie. De aanleg en werking van faunapassages/ecoducten. De inrichting van bijenweiden en kunstburchten. Het aanbrengen van allerlei voorzieningen voor dieren (nestkasten, broedstoven, vleermuizenhotel). De natuurlijke inpassing van de weg, en wandelroutes door de nieuwe natuur.

Natuur

Gedeputeerde Geurts, portefeuillehouder Buitenring: “Mooi te zien hoeveel belangstellenden uit de regio en ook daarbuiten deze avond hebben bijgewoond. Natuur is voor ons van grote waarde. Niet alleen op ecologisch vlak maar ook op maatschappelijk gebied. Natuur en landschap zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat. De ongeveer 38 hectare natuur die we aantasten compenseren we met 125 hectare nieuwe natuur. Daarnaast realiseren we nog ongeveer 45 hectare extra natuur en nemen we nog een groot aantal andere maatregelen (aanleg faunapassages, ecoducten, enzovoorts) die tijdens het College uitvoerig zijn toegelicht”.

Film

Degenen die het college Buitenring niet konden bijwonen maar toch nieuwsgierig zijn, kunnen binnenkort een film bekijken die van deze avond is gemaakt. Die verschijnt op de website en Facebookpagina van de Buitenring Parkstad Limburg.

Volgend jaar volgt nog een aantal colleges waarbij iedere keer een ander onderwerp aan bod komt.

Reacties