Ook de Colleges van B&W van Heerlen en Landgraaf voor fusie

Foto: Gemeente Heerlen - Gemeente Landgraaf

Als het aan de burgemeesters en wethouders van Landgraaf en Heerlen ligt gaan beide gemeentes op in één gemeente. De colleges van B & W scharen zich achter het advies voor een fusie van beide gemeenten. Vanmiddag namen ze kennis van de rapporten van BMC en het expertteam en het daaruit voortkomende advies voor een herindeling.

De onderzoekers concluderen – na uitgebreid onderzoek, een burgerpeiling en gesprekken met mensen uit de samenleving – dat een herindeling niet alleen meer kansen biedt, maar ook nodig is om de inwoners van de beide gemeenten in de toekomst meer perspectief te bieden. Dat zijn voor beide colleges van B & W redenen het advies over te nemen. Ze zullen daarom hun gemeenteraad voorstellen een keuze te maken voor een herindeling. Volgens planning zullen de gemeenteraden dit op 22 december en 16 januari bespreken.

Onderzoek

Er is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar beide gemeenten, een enquête gehouden onder bijna 15.000 inwoners. Er werden 15 rondetafelgesprekken gevoerd en 9 wijkgesprekken met inwoners, vertegenwoordigers van buurten en maatschappelijke organisaties. Hieruit kwam een beeld naar voren van een regio waar nog veel moet gebeuren. Ondanks jaren van samenwerking kampen we nog altijd met de sociaaleconomische achterstand als gevolg van de mijnsluitingen in deze regio. Ook de krimp en vergrijzing waarmee de regio sterk te maken heeft werken niet mee om het gebied er bovenop te helpen. Er is meer bestuurlijke kracht nodig om het gebied een impuls te geven en om de achterstand weg te werken. Maatschappelijke instellingen geven aan last te hebben van regels die per gemeente verschillen.

Bewoners

Bewoners zijn heel duidelijk in wat ze van hun gemeente verwachten. Zij vinden leefbaarheid van de buurt, netheid, veiligheid en zorgvoorzieningen het belangrijkste en verwachten eerder méér dan minder van hun gemeente. Terwijl de gemeenten onder druk staan door de nieuwe taken die door het Rijk op hun bord gelegd worden.

Samen bouwen aan één nieuwe gemeente

Naar aanleiding van de gesprekken die het expertteam heeft gevoerd met inwoners en het maatschappelijk middenveld, stellen zij als randvoorwaarde voor een succesvolle fusie dat rekening gehouden wordt met de zorgpunten die inwoners noemen. De zorg voor de identiteit, het verdwijnen van voorzieningen uit de buurt, financiële lastenverhoging en de afstand tot bestuur en dienstverlening. De colleges nemen het advies over.

Kansen

Herindeling biedt kansen, zo valt in beide rapporten te lezen. Met een grotere gemeente verbetert zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie. De gemeente wordt minder gevoelig voor tegenvallers en kan de nieuwe taken beter aan. Ook kan een grotere gemeente met meer kracht werk maken van de bijzondere opgaven van het gebied en kansen beter benutten. Bovendien Als grote gemeente kunnen we de verwachtingen van bewoners en organisaties waarmaken en worden we beter gehoord door het Rijk en Brussel.

Reacties