Henk Butink: gemeenteraadslid, bedrijfsadviseur UWV, voorzitter van RKVV Heksenberg

Foto: Heerlen.Nieuws.nl/Hein Smith

Voor Henk Butink zijn het momenteel niet alleen drukke, maar vooral spannende dagen. ‘Komt hij, of komt hij toch niet?’ Dat is de grote vraag, die hem als voorzitter van RKVV Heksenberg door het hoofd blijft spoken. Pas op 13 november wordt die vraag definitief beantwoord: dan weten hij, het bestuur van de club en organisator Christian Petermann of supervedette Maradona daadwerkelijk voet op Heerlense/ Heksenbergse/ Brunssumse bodem zal zetten, samen met zijn Belgische vriend Jean-Marie Pfaff.

Op vele gebieden actief

Henk Butink is op vele gebieden actief. Naast voorzitter van de Heksenbergse RKVV verdient hij de kost als bedrijfsadviseur bij het UWV, en is hij daarnaast lid van de Heerlense gemeenteraad namens de Stadspartij. Ook is hij bestuurslid bij de Stichting Kringloop Centrale Parkstad, en bij de Stichting Corneliushuis Heerlerheide. En verder nog actief bij de werkgroep Sport en Bewegen Heksenberg – Pronsenbroek, waarin alle sportverenigingen van Heksenberg en Heerlerheide zijn gebundeld. En dan benoemden we nog niet dat hij voorzitter is geweest van woningvereniging De Volkswoning, lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt, voorzitter van Wijkraad Heksenberg en daarmee samenhangend voorzitter ‘Actiecomite Geen Gedoogzone Heksenberg – Palemig’, en dat hij recent een actieve periode afsloot als voorzitter van ‘D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein’.
We kunnen dus gerust stellen dat we een sociaal, en maatschappelijk zeer betrokken persoon voor ons hebben die de uitdagingen zoekt en niet de problemen, en die daarnaast ook nog eens met plezier door het leven gaat.

Heerlerbaan – Heksenberg – Heerlen Centrum

Henk Butink zag het levenslicht op Heerlerbaan. We schrijven dan 31 juli 1956. In 1960 verhuist het gezin Butink naar de overkant van Heerlen en strijkt neer in Heksenberg, waar Henk bijna 50 jaar bleef hangen. Sinds 2009 woont hij in het centrum van Heerlen. Hij heeft twee kinderen, en twee kleinkinderen.

Maatschappelijke loopbaan

In 1975 ging Henk Butink aan de slag bij het toenmalige Gewestelijk Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek. Aanvankelijk als bemiddelaar, later als chef-bemiddeling. Daarna toog hij naar ijzergieterij Componenta in Hoensbroek, voorheen Globon, waar hij ruim 22 jaar als HR-manager op de loonlijst stond. Momenteel is hij, zoals gezegd, bedrijfsadviseur bij het UWV WERKbedrijf, als projectleider bij het Servicepunt Techniek Zuid-Limburg, een werkgeversservicepunt.

Lokale politiek

Butink is sinds maart 2014 lid van de gemeenteraad van Heerlen namens de Stadspartij, en in die hoedanigheid betrokken bij de commissie Economische Stimulering en Ruimtelijke Ordening.
Dat hij in de lokale politiek belandde is niet vreemd. Van thuis uit kreeg hij de daarvoor benodigde genen mee. Zijn vader was vele jaren prominent gemeenteraadslid voor het CDA in Heerlen waar hij 20 jaar lang lid van was, en Henk maakte diens politieke gedrevenheid thuis dagelijks mee. Daarnaast was vader Butink ook nog eens 10 jaar voorzitter van RKVV Heksenberg.
De appel viel in gezin Butink dus echt niet ver van de boom. “Mijn vader was mijn voorbeeld. Daardoor heb ik de lokale politiek van jongs af aan met veel belangstelling gevolgd. Met mooie discussies over het mislopen van pretpark Disney Terworm, de ontwikkeling van de Woonboulevard en nog meer van die grootschalige projecten. Het heeft mij altijd geboeid en ik wilde dat ook een keer van dichtbij meemaken. En ik vind nu zijn sociale betrokkenheid bij de bewoners uit de Heerlense wijken, en het denken in oplossingen bij mezelf terug. Dezelfde genen dus…”

Maar u kiest politiek dan niet voor het CDA, maar voor de Stadspartij…!

Kijk, de Stadspartij is een partij die zich sterk maakt voor ontwikkeling op wijkniveau. Heerlen is in mijn visie helaas geen stad, maar een bundeling van wijken. In Heerlen is geen stadsgevoel, het is onsamenhangend. Met een aaneenschakeling van pijnpunten: een achteruit-hollend centrum ondanks de talloze activiteiten, nauwelijks gevoel bij het bedrijfsklimaat en economische ontwikkelingen, een stadsbestuur dat wel óver maar niet mét de mensen praat, terwijl ze de mond vol hebben over ‘participatie’. En dan de enorme leegstand in de stad! Dat de Primark niet naar Heerlen komt is een grote gemiste kans, het college is het zelf schuld omdat niet slim is onderhandeld. In het verleden hebben we ook al eens een outletcentrum gemist. En er wordt nu weer heel krampachtig gereageerd op het mogelijk vertrek van de Mediamarkt naar de Woonboulevard. Het college mist ondernemerskennis. Gelukkig probeert Martin de Beer daar nog een andere wending aan te geven.

En wat is in uw ogen hierbij dan de toekomstvisie van de Stadspartij? Hoe ziet u de toekomst van de gemeente Heerlen?

Zoals gezegd is mijn opvatting dat Heerlen een stad van wijken is. Dus laten we de wijken en vooral de mensen in die wijken koesteren. Koesteren, maar niet “pamperen”. Het is een kwestie van doorzetten, als we de genoemde uitgangspunten kunnen vasthouden dan komt het moment van besturen wel weer.
Ik ben optimistisch van aard, maar dat geldt helaas niet voor mijn verwachtingen van de stad en voor de economische ontwikkelingen van Heerlen. Gelukkig zit de fraaie regio Parkstad op dit moment zowel economisch als toeristisch in de lift. Met de Buitenring in het verschiet zal de bedrijvigheid in Parkstad toenemen. GaiaZOO, Mondo Verde, en hopelijk ook op niet al te lange termijn Wonder Nature World in Brunssum zullen groei met zich mee brengen.
Daartegenover staat een winkelhart van Heerlen met maar 4 straten. De Bongerd, de Oranje Nassaustraat, de Saroleastraat en de Honigmannstraat. Het feitelijke winkelhart ligt op de Woonboulevard.
Neen, Heerlen is en blijft een stad van wijken. En juist daar verslapt de aandacht van dit gemeentebestuur. Buurtparticipatie staat hoog in het vaandel, de praktijk is veel weerbarstiger en wordt vanuit een patriottische stijl vanuit het gemeentehuis aangestuurd.

Wat is dan de uitdaging?

De uitdaging voor deze stad is een beleid zonder de SP! De huidige coalitie knikt alleen maar en zit in het aanhangwagentje.

Ook bij uw dagelijkse activiteiten heeft u te maken met maatschappelijke problematiek, bijvoorbeeld de deelname van ouderen op de arbeidsmarkt?

Gelukkig zien wij hier een kentering. Langzaamaan zien bedrijven in dat de 50 plussers de jongeren van de toekomst zijn. Wij hebben een goede samenwerking met de bedrijven en organiseren een aantal activiteiten, en dat begint vruchten af te werpen.

U bent op vele fronten actief. Als u überhaupt al vrije tijd heeft, hoe vult u die dan in?

Een dag heeft 24 uur en ik heb voldoende aan een korte nachtrust. Dat schept dus al ruimte! Met mijn partner vertoef ik veel en op meerdere plekken in dit mooie land, want Nederland heeft veel te bieden. Terrasjes hebben dan wel mijn voorkeur. En in mijn vrije tijd volg ik toch ook wel de sport, in het bijzonder voetbal. En van een krantje kan ik ook genieten.

henk-butink_4Dan de vragen van …:

1. Karakter?

Rustig, weloverwogen, zorgzaam.

2. Levensmotto?

Beschouw het leven als plezier; zoek de uitdaging, niet het probleem. Geniet van elke dag!

3. Bewondering voor?

Johan Cruijff.

4. Spijt van?

Nergens van, maar ik had graag in Maastricht, Amsterdam of Volendam willen wonen en werken.

5. Angst voor?

Een persoonlijke geestelijke en fysiek uitzichtloze situatie in een zorgcomplex!

6. Hobby’s?

Voetbal.

7. Ambities?

Ik ben een tevreden mens! Ik wil nog wat leuke dingen doen die op mijn pad komen.

8. Ultieme doelstelling?

Iets uitdagends doen met andere mensen in een andere omgeving.

9. Slechte eigenschap?

Ik kan niet tegen mensen die klagen over de ander(en).

10. Krijg inspiratie van?

Uitdagende en vernieuwende organisatie of activiteiten. Zoals bij Serious Request. Of zo’n Vierdaagse in Nijmegen, dat spreekt me wel aan. Daar ontmoet je mensen uit de hele samenleving, en dat boeit me.

11. Boek of film? Wat heeft u het laatst gelezen of gezien?

Film kijken betekent in slaap vallen, het boek van Cruijff inspireert, en het boek van Jos van Rey vind ik boeiend.

12. Avondje stappen of etentje?

Combinatie van etentje en een ‘Palmpje’ of ander Belgisch biertje spreekt me wel aan.

13. Bier, water of wijn?

Het was heerlijk helder Heineken, maar ze worden nu afgetroefd door Alfa.

14. Wat zou u absoluut nog eens willen doen?

Curaçao bezoeken, en een verhuizing overwegen!

15. En dan de laatste vraag. Waar zien wij Henk Butink over 10 jaar?

Mijn ervaring is dat elke 5 jaar zich één of meerdere veranderingen en/of verrassingen voordoen in je persoonlijke situatie. Dus ik denk dat ik over 10 jaren nog een tweetal onverwachte dingen heb ervaren. Ik laat mij graag verrassen. En een vertrek uit Heerlen is zeker ook niet uitgesloten!

Interview en tekst: Hein Smith.

Reacties

Cookieinstellingen