Afvalstoffenheffing 2017 lager, lastenverlichting voor Heerlenaren

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Efficiënter werken en een vernieuwd afvalscheidingsbeleid bij Rd4 leidt ertoe dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval voor 2017 lager worden.

Afvalstoffenheffing

Deze verlaging van de kosten berekent de gemeente volledig door in de afvalstoffenheffing. In 2017 leidt dat tot een lastenverlichting voor de burger van 3% ten opzichte van 2016. Dat komt neer op € 6,66 voordeel per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Deze lastenverlichting deed zich nog voor op de valreep voor de vaststelling van de begroting voor 2017. Daardoor kon de gemeente deze nog meenemen in de begroting.

Reacties