Upgrading hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat op Heerlerbaan in volle gang

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Vier van de markante hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat op Heerlerbaan krijgen een nieuwe en beter geïsoleerde schil. Enige tijd geleden is begonnen met de eerste flat, waarvan nu één helft zo goed als klaar is. Er is al duidelijk te zien welk effect deze renovatie uiteindelijk op de uitstraling van de flats zal hebben.

Levensloopbestendig

De gevels van de woningen zijn geheel vernieuwd, en de spijlenhekken langs de galerijen en de balkons zijn vervangen door transparant glazen balustrades. Ook de entree van de flats wordt nog aangepast, en worden de galerijvloeren opgehoogd zodat de drempel naar de flatwoningen niet meer te hoog is.

Want dat is uiteindelijk de bedoeling van deze forse investering door Weller: het ‘levensloopbestendig’ maken van deze gewilde flats aan de zuidrand van Heerlen. De huidige bewoners, en degenen die op de wachtlijst staan voor deze flats, zien zichzelf graag oud worden aan de Peter Schunckstraat. Daarom worden nu zowel bouwkundige, energetische als communicatieve voorzieningen getroffen. Maar ook de onlangs opgeleverde nieuwbouw van het zorg- en dienstencentrum aan de voet van de flats gaat daarbij een belangrijke rol spelen. Er is ruimte voor ontmoeting en er wordt, dicht bij huis, zorg georganiseerd voor degenen die daar behoefte aan hebben.
Na deze facelift kunnen de flats weer jaren vooruit.

dscn4598Upgradingsproject

De nieuwe gevels van de woningen worden vooraf in de timmerfabriek gemaakt. Daarna worden deze, nadat de oude gevels er grotendeels zijn uitgehaald, gewoon met een hijskraan ingehesen en geplaatst. Zo ontstaat niet alleen een mooie, maar ook beter geïsoleerde schil van de woningen. In combinatie met andere duurzame energievoorzieningen levert dat voor de bewoners gelijk lagere energielasten op.

Verduurzaming

Het renovatie van deze 492 woningen is de grootste verduurzamingsopgave die in Parkstad plaatsvindt.
Teeken Beckers Architecten ontwikkelde hiervoor een renovatieplan in opdracht van Stichting Weller Wonen. Dankzij deze voorzieningen hoeven de bewoners als ze ouder worden hun vertrouwde woonomgeving niet meer te verlaten.
Voor IBA was dat een reden om ‘hogerOP Heerlerbaan’ aan te wijzen als ‘IBA attention project’.

Reacties