Eigen Cultuurparticipatiefonds voor Limburg

Foto: Provincie Limburg

De Provincie Limburg krijgt een eigen cultuurfonds om daarmee de bevolking actief te betrekken bij cultuur in de eigen leefomgeving. Het Cultuurparticipatiefonds Limburg is opgericht in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het fonds beheert en meehelpt om projecten en initiatieven te vinden.

Sociale cohesie

De Provincie Limburg wil met het eigen cultuurfonds meer inwoners betrekken bij culturele activiteiten en daardoor de sociale cohesie tussen de inwoners vergroten. ‘Met name bij culturele activiteiten die gericht zijn op doelgroepen en inwoners die normaal niet of moeilijk bereikt worden. Dit fonds moet ertoe leiden dat voor deze groep een bezoek aan een voorstelling of tentoonstelling laagdrempelig wordt’, aldus gouverneur Theo Bovens, Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg. Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘Het gaat om het meebeleven van cultuur. Daarmee komen niet alleen meer mensen in aanraking met cultuur, maar hebben ook de kunstenaars zelf en de mensen die op het podium staan meer voldoening van hun werk. Daarvoor is extra geld nodig.’

Provincie stelt het geld ter beschikking

De Provincie Limburg stelt voor dit nieuwe fonds een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor 2015 en 2016, bovenop de reguliere bestedingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. De Provincie doet dat om de onafhankelijkheid te waarborgen en gebruik te maken van het netwerk van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Projecten die een aanvraag indienen, kunnen een maximale bijdrage ontvangen van € 5.000. Ook derde partijen zoals bedrijven, vermogensfondsen, particulieren en andere belanghebbende partijen kunnen financieel aan het nieuwe fonds bijdragen. Op deze manier wordt het door aanvullende fondsenwerving mogelijk om nog meer initiatieven te ondersteunen.

Buurtcultuurfondsen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert provincies en woningcorporaties om bij te dragen aan cultuur, maar in sommige gevallen ook natuur in de regio en brengt de partijen met dat doel bij elkaar. Hiervoor wordt dan een speciaal ‘CultuurFonds op Naam’ ingesteld. In overleg worden de doelen bepaald en het geld besteed. Er zijn de afgelopen jaren dergelijke (buurt)cultuurfondsen opgericht in onder meer Amsterdam-Oost, Noord-Brabant, Houten en Stichtse Vecht. Het Cultuurfonds behandelt alle aanvragen en levert zelf vaak ook een bijdrage aan deze speciale CultuurFondsen op Naam.

Reacties