Waarschuwing blauwalgen in De Zeekoelen in Brunssum

Foto: Wikimedia

Juist nu door het warme weer de behoefte aan afkoeling groot is, kunt u deze momenteel beter niet opzoeken in natuurbad De Zeekoelen. De op 16 augustus afgegeven waarschuwing voor blauwalgen, door Waterschap Roer en Overmaas, is nog altijd van kracht. Zo blijkt uit de site zwemwater.nl.

Bij De Zeekoelen, vroeger een zelfstandig zwembad maar sinds 2006 een gegraven plas die deel uit maakt van Landgoed Brunssheim in de gemeente Brunssum, zijn hiervoor inmiddels waarschuwingsborden geplaatst.

Waterschap Roer en Overmaas, toezichthouder van de Limburgse zwemgelegenheden in oppervlaktewater, adviseert eenieder niet te zwemmen in wateren waarin blauwalgen voorkomen, in het belang van hun eigen gezondheid en veiligheid.

Blauwalgen

Blauwalgen kunnen bij mensen die hiermee in aanraking komen, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen of voetje baden, leiden tot oog- en huidirritaties en/of maag- en darmklachten. Ook huisdieren kunnen last krijgen als zij in dit water zwemmen of ervan drinken. Het waterschap en de beheerder blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Gezond & veilig zwemmen

Het Waterschap Roer en Overmaas controleert gedurende de maanden mei tot en met september geregeld de officiële zwemgelegenheden (hygiëne en veiligheid). Tijdens hete zomers vinden er extra controles plaats. De boodschap luidt: zwem alleen in het Limburgse oppervlaktewater waar het is toegestaan. Ze zijn herkenbaar aan informatieborden.

Zwemwater app en Zwemwater.nl

Op zwemwater.nl staan altijd de meest actuele gegevens van de officiële zwemlocaties. Ook is er een handig app (“Zwemwater”) om te raadplegen.

Meldpunt water

Als u zelf klachten heeft over gevaarlijke situaties en/of slechte ervaringen met zwemmen, dan kunt u dit dag en nacht melden bij het ‘Meldpunt Water’, telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 0341. Ook voor watervervuiling, vissterfte of botulisme (dode vogels en eenden) kunt u op dit nummer terecht.

Reacties