Beroerd broedseizoen voor koolmees en pimpelmees

Foto: Pixabay

Het lijkt een zeer slecht broedseizoen te zijn voor de koolmees en pimpelmees, zo meldt NESTKAST – het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders. Mezen doen er alles aan om te redden wat er te redden valt, maar zonder resultaat.

Omdat in het begin van het seizoen warme en koude periodes elkaar afwisselden verlieten veel mezen hun broedsels die daardoor verloren gingen. Daarnaast maakte de regenval en wind van de laatste tijd de voedselsituatie er niet beter op. Veel jongen die wel zijn uitgebroed gingen dood toen ze enkele dagen oud waren, wat duidt op voedselgebrek.

Hoe het zou moeten gaan

Normaal gesproken wachten de mezen met het leggen van eieren tot de eiken gaan uitlopen. Dan is er namelijk voedsel voor de rupsen, die zich dik vreten aan de verse bladeren, waardoor ze uitgroeien tot ‘stapelvoedsel’ voor de mezenjongen. Die groeien daarmee in goede gezondheid op en vliegen uit.

Mogelijke noodmaatregelen

Mocht de mezenouders in spe de rupsenpiek verkeerd hebben ingeschat, dan zijn er wel nog een paar mogelijkheden om het recht te trekken. Zo zouden ze kunnen kiezen voor een legpauze, waardoor het langer duurt totdat het gewenste aantal eieren gelegd is. Ook kunnen ze een broedstop inlasten: de inhoud van de eieren wordt dan wel levend gehouden maar de embryo’s groeien niet verder waardoor de eieren later uitkomen.
Is de rupsenpiek echter wel goed ingeschat maar valt het aantal rupsen tegen of treedt er ineens tijdens de jongenfase een koude periode op waardoor de rupsen niet genoeg groeien, dan mislukt weliswaar het eerste legsel maar kunnen de ouders nog massaal besluiten tot een vervolglegsel.

Alles zit tegen

In het huidige broedseizoen lijkt evenwel alles tegen te zitten: de eileg is laat gestart en de legsels zijn klein, er zijn legpauzes en broedstops ingetreden maar nog steeds is een groot deel van de vroegste legsels verlaten of dood gegaan. Omdat er in het bos nog steeds geen rupsen te zien zijn, valt het aantal vervolglegsels ook tegen; het lijkt een verloren broedseizoen voor de mezen.

Bron: NESTKAST, tekst Leo Ballering

Reacties