Zuyderland sluit eerste fusiejaar positief af

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Zuyderland Medisch Centrum en Zuyderland Zorg (ontstaan uit de fusie van Atrium Medisch Centrum te Heerlen en Orbis Medisch en Zorg Concern te Sittard-Geleen) hebben in het eerste fusiejaar een positief netto resultaat behaald van 5 miljoen euro. Daarmee is de financiële positie van de fusie-organisatie ten opzichte van de start op 1 januari vorig jaar verder versterkt.

Er zijn grote stappen gezet bij het integreren van de voormalige organisaties in het belang van kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg in Zuid-Limburg.
De Raad van Bestuur van Zuyderland stelt vast dat het nettoresultaat en het eigen vermogen hoger zijn dan in de fusieplannen was aangenomen en dat de solvabiliteit (het eigen vermogen inclusief achtergestelde leningen/balanstotaal) is gestegen naar 23,0 procent. Dat vormt een solide en vertrouwde basis om verder te bouwen aan een patiëntgerichte zorgorganisatie in de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

Zuyderland Medisch Centrum

Over 2015 werd een positief nettoresultaat gerealiseerd van 0,8 miljoen euro. Lagere omzet, fusiekosten en een afwaardering van het vastgoed op de locaties Kerkrade en Brunssum beïnvloedde het resultaat negatief; evenals in 2014 was er sprake van een meevaller in de afrekening van de omzet voorafgaande jaren.

Zuyderland Zorg

In de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg is in 2015 een positief resultaat gerealiseerd van 4,2 miljoen euro. Tegen de achtergrond van de toenemende complexiteit van de zorgvraag en de sterk veranderende regelgeving levert Zuyderland Zorg hier al vele jaren solide resultaten.

Reacties