Hoensbroek voorbeeld voor ‘ontschotte ondersteuning’ aan burgers

Foto:

Vanaf vandaag zullen 8 zorgaanbieders in Hoensbroek op een andere manier gaan samenwerken. Verenigd in de wijkcoöperatie Stand-by Hoensbroek leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt.

Deze pilot loopt tot eind van dit jaar en kreeg de goedkeuring van de gemeente Heerlen omdat zodoende de schotten tussen de deelnemende organisaties verdwijnen zodat professionals meer ruimte krijgen om te doen wat echt nodig is.

Samenwerking in wijkcoöporatie

Acht aanbieders hebben zich verenigd in de coöperatie Stand-by Hoensbroek. Dit zijn stichting Cicero Zorggroep, stichting LEVANTOgroep, stichting MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Oase, stichting Radar, stichting Gehandicaptenzorg Limburg en stichting Welzijnsgroep (Alcander).
Via deze coöperatie wordt gerichte en passende ondersteuning gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Nu levert elke deelnemende organisatie op zijn eigen wijze ondersteuning aan de eigen cliënten. Dat is in de pilot niet meer het geval en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd.

Zorg op maat

Door samen te werken in de wijkcoöperatie willen de zorgaanbieders de geboden ondersteuning nog beter afstemmen op de vraag en behoefte van de Hoensbroekse cliënt. De geboden ondersteuning moet sneller, nog meer op maat, completer en minder bureaucratisch geleverd worden. Professionals kunnen meer zélf bepalen welke zorg geleverd moet worden voor het beste resultaat. Deze nieuwe werkwijze is mede mogelijk door het toepassen van een nieuwe manier van financiering van de zorg. Er wordt niet meer betaald per geleverd uur per cliënt, maar op basis van gerealiseerde resultaten waarbij de invulling aan de aanbieder en cliënt is.

Voorzieningen

De wijkcoöperatie Hoensbroek krijgt een rol in het ontplooien van preventieve buurtactiviteiten. In nauwe samenwerking met de 3 sociale buurtteams (SBT’s) in Hoensbroek gaat ze in gesprek met inwoners met een ondersteuningsvraag. Verder levert de wijkcoöperatie indicatievrije ondersteuning, zijnde het welzijnswerk en ondersteuning op de gebieden: begeleiding individueel, dagbesteding, kortdurend verblijf en 5% persoonlijk verzorging. Deze voorzieningen worden als ‘algemene voorziening’ vormgegeven waardoor er geen indicatie van de gemeente meer nodig is.
De voorzieningen worden geleverd aan burgers uit Hoensbroek met een herindicatie in de periode april tot en met december 2016 en aan alle nieuwe cliënten die zich dit jaar melden.

De pilot Hoensbroek loopt tot en met 31 december 2016, dan bekijken de betrokken partijen hoe en op welke manier deze proef een vervolg krijgt. Bij een positieve beoordeling van de pilot zal deze ‘ontschotte’ zorgverlening ook in de rest van de gemeente Heerlen worden ingevoerd.

Reacties