Gratis wandelen met gidsen langs de Geleenbeek

Geleenbeek bij Ten Esschen
Foto: Wikimedia

Morgen, zondag 29 mei organiseert Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met diverse IVN-verenigingen op 3 verschillende locaties wandelingen langs de Geleenbeek. Onderweg krijgt u veel interessante informatie te horen over de natuur in de omgeving van de beek, historische gebouwen en natuurlijk ook over de herinrichting van de beek en het Geleenbeekdal die is uitgevoerd (en voor een deel nog wordt uitgevoerd) in het project Corio Glana.

Waterschap Roer en Overmaas organiseert de wandelingen om aandacht te geven aan het vele werk dat de afgelopen jaren is gebeurd in het Geleenbeekdal.

Bij kasteel Hoensbroek kunt u kiezen uit 2 wandelingen van 6 of 7 km. Start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van kasteel Hoensbroek. Onder begeleiding van gidsen van IVN Hoensbroek en IVN Nuth loopt u langs de Caumerbeek en Geleenbeek door Stadsmoeras Hoensbroek. Bezienswaardigheden zijn onder andere kasteel Hoensbroek, de Droomvijver, de rioolwaterzuivering, stadsmoeras Hoensbroek, adellijk huis Laar, spoorwerkerswoningen, de Naanhof, Terschuren, het oude mijnspoor, het samenkomen van de Caumerbeek, Geleenbeek en de uitloop van de waterzuivering, en de Drakenmolen.

Munstergeleen: de wandeling van ongeveer 9 km start om 14.00 uur vanaf het Raadhuisplein Munstergeleen. Onder begeleiding van een gids van IVN-Munstergeleen voert de gids u naar Leeuwerik en terug naar de brug Lintjesweg, door het Absbroekbos, langs de oude steenfabriek Plinthos en helemaal tot aan Biesenhof. Op de terugweg komen Huize de Koekamp, Abshoven en het bedevaartsoord Pater Karel aan bod.

Schinnen: in Schinnen kunt u kiezen uit twee wandelingen: 5 of 12 km langs de Geleenbeek in de gemeente Schinnen. De wandeling start om 10.00 uur onder begeleiding van een gids van IVN Schinnen vanuit het IVN lokaal, Burg. Pijlsstraat 1d, 6365 CG in Schinnen – naast de brandweerkazerne. We bekijken de oudste delen van Schinnen, zien overblijfselen van oude mijnen en komen onderweg ook een dassenburcht tegen.

Volop genieten in het Geleenbeekdal

Met een lengte van bijna 40 km (vanaf de bron in Benzenrade (Heerlen) tot aan de uitstroming in de Oude Maas bij Ohé en Laak (Echt-Susteren) is de Geleenbeek de langste beek in Limburg. Onder de projectnaam Corio Glana is het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard de afgelopen jaren aangepakt en veel mooier geworden. Zo slingert de beek weer net als vroeger door het landschap en waar mogelijk zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd en bestaande natuurgebieden uitgebreid. Waterschap Roer en Overmaas verwijderde tegels en verhardingen en op de natuurvriendelijk aangelegde oevers krijgen planten en dieren weer volop kans om zich te ontwikkelen. Omdat de beek en het beekdal meer water kunnen bergen is er bovendien minder kans op wateroverlast. Gemeenten zorgden voor nieuwe en verbeterde verbindingen met het VVV-routenetwerk zodat recreanten volop kunnen genieten in de natuur en langs het water. Het Geleenbeekdal vormt zo weer een voor mens en dier aantrekkelijk groen-bauw lint in Zuid-Limburg.

Samenwerking

Het werken aan de Geleenbeek vindt plaats door de gezamenlijke inzet van de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Schinnen, Nuth, Sittard-Geleen en Beek, Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en VVV Zuid-Limburg.

Reacties