Uitlatingen van Petermann: Heerlen wordt er niet beter van

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag is een ‘motie van afkeuring’ ingediend en aangenomen over de uitlatingen van Christian Petermann. De motie, ondertekend door de PvdA, Ouderen Partij Heerlen, VVD, D66 en SP, verwoordt de afkeuring van het gedrag en uitlatingen van “het raadslid in kwestie”, en moet worden opgevat als een signaal vanuit de gemeentepolitiek dat dergelijke uitlatingen van een gemeenteraadslid niet getolereerd kunnen worden.

De letterlijke tekst van de motie van afkeuring luidt:

De raad van de gemeente Heerlen, bij elkaar in vergadering op 25 mei 2016,

Is van mening dat

  • Het consequent schofferen van mensen door hen op de sociale media te vergelijken met nazi’s, wat ons betreft een grens heeft bereikt, omdat daarmee het oorlogsverleden opgerakeld wordt en mensen, die daarvan het slachtoffer zijn geworden, onnodig gekwetst worden.
  • Dit haaks staat op de gedragscode die we als Heerlense Raad hebben afgesproken en als Heerlen graag willen uitstralen.
  • Een en ander in toenemende mate het aanzien van de Raad en de stad schaadt

En spreekt hierbij haar afkeuring uit over de uitlatingen en het gedrag van het raadslid in kwestie en betreurt de schade die hiermee wordt toegebracht,

en gaat over tot de orde van de dag

Reacties