Onderzoek samenwerking Landgraaf – Heerlen van start

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het voorgenomen onderzoek naar samenwerking tussen Landgraaf en Heerlen gaat van start. Een klankbordgroep vanuit de gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen en de ondernemingsraden hebben hierover positief geadviseerd. De colleges hebben vervolgens de onderzoekvragen en de opdrachtverlening vastgesteld.

Belangrijk onderdeel van de onderzoeken is het ophalen van de meningen, verwachtingen en eisen van burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven. Naast gesprekken met partijen en workshops worden bijna 15.000 vragenlijsten verzonden; 5575 in Landgraaf en 9385 in Heerlen. De initiatiefnemers benadrukken dat het hier niet gaat om een besluit dat genomen wordt door de “bestuurlijke elite”, maar dat de gekozen vorm van samenwerking een breed maatschappelijk draagvlak zal moeten hebben.

Onderzoeken

Voor het onderzoek is opdracht gegeven aan een expertgroep, bestaande uit een drietal ‘wijze mannen’, Wim Deetman, Jan Mans en Wim Hazeu, die over veel kennis en ervaring beschikken. Daarnaast wordt een opdracht verstrekt aan Roel Wever van BMC. Samen gaan ze de meningen peilen van burgers, verenigingen, instellingen en ondernemers. Als er een goed inzicht is in wat van de gemeenten gevraagd wordt, wordt dit gelegd naast de 4 vormen van samenwerking:

  • Een netwerksamenwerking waarbij er af en toe samengewerkt wordt bij sommige taken.
  • Een gedeeltelijke ambtelijke fusie, waarbij een aantal afdelingen van Landgraaf en Heerlen die hetzelfde doen samengaan.
  • Een volledige ambtelijke fusie, waarbij de twee gemeentebesturen blijven bestaan, maar de ambtenarenorganisaties fuseren.
  • Een bestuurlijke èn ambtelijke fusie, waarbij er nog maar één gemeentebestuur zou zijn voor Landgraaf en Heerlen.

Per samenwerkingsvorm wordt onderzocht wat de kansen en risico’s zijn en welke positieve en negatieve gevolgen ze hebben. Zo kunnen op een objectieve manier conclusies worden getrokken over de samenwerkingsvorm die het beste is voor de vastgestelde wensen en behoeften.

Informatie

De onderzoeken zullen deze zomer uitgevoerd worden; in het laatste kwartaal wordt de uitkomst bekend en zullen de gemeenteraden zich erover buigen. In de tussentijd houden Landgraaf en Heerlen burgers en partners op de hoogte.
Eind deze week worden de inwoners geïnformeerd via een ‘Samenwerkingskrant’ die huis-aan-huis verspreid wordt.
De informatie is ook te volgen via de website www.landgraaf-heerlen.nl, of via twitter via ‘Landgraafheerlen’.

Reacties