Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade samen in stadskantoor Kerkrade

Foto: Google Streetview

Binnenkort gaan de Veiligheidshuizen van Heerlen en Kerkrade samenwerken vanuit het stadskantoor in Kerkrade. Dat hebben de colleges van beide gemeenten besloten.

De streefdatum voor de verhuizing is 1 juli 2016. De verhuizing en de samenwerking vormen het begin van het traject dat leidt naar de echte fusie die per 1 januari 2017 een feit is. In de loop van 2016 wordt uitgewerkt op welke wijze de voorgenomen fusie vormgegeven gaat worden.

In de Veiligheidshuizen werken onder meer gemeenten, politie en justitie, woningcorporaties en zorginstellingen samen. Het is een informatiesteunpunt van verschillende organisaties van waaruit met een uiterst doelgerichte (stoppen criminele activiteiten) en persoonsgerichte (gedragsverandering) aanpak criminaliteit en overlast kunnen worden tegengegaan of voorkomen.

Het speelveld rondom de Veiligheidshuizen is al een aantal jaren in beweging. Ze hebben te maken met slinkende bijdrages van de Rijksoverheid. Dit mag niet ten koste gaan van de aanpak gericht op ernstige overlastplegers, criminelen, plegers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden en jeugdige criminelen en overlastveroorzakers.

Burgemeester Krewinkel van Heerlen en Som van Kerkrade: “Door de samenwerking van de Veiligheidshuizen in Parkstad kunnen we ze verstevigen en worden er voordelen geboekt voor de veiligheid van alle Parkstad inwoners.”

Vanuit het stadskantoor in Kerkrade werkt het Veiligheidshuis voor de hele regio Parkstad Limburg.

Reacties