Romeinse weg blootgelegd bij werkzaamheden Heerlen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Een uitstekend bewaard deel van de Romeinse weg ‘Via Traiana’ is bij reconstructiewerkzaamheden aangetroffen. Gelegen dwars onder de Bekkerweg in Heerlen kwam dit bijna 8 meter lange profiel na bijna 2000 jaar aan het licht.

Op de kruising van de Via Traiana, die van Xanten naar Aquis Granni (Aachen) in noord-zuidelijke richting liep, en de oost-westelijke lopende Via Belgica, ontstond in de Romeinse tijd ‘Coriovallum’ dat uitgroeide tot het huidige Heerlen.
Wethouder cultureel erfgoed Jordy Clemens vindt de blootlegging dan ook geweldig nieuws: ‘Dit is alweer een bijzondere vondst in onze stad. Hiermee wordt nog eens het belang van Heerlen bevestigd als knooppunt in de Romeinse tijd.’

“2000 jaar weg”

Omdat de stadsarcheologe vooraf de kans aanwezig achtte op deze plek restanten van de Romeinse weg aan te kunnen treffen werden de werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden, met het gehoopte resultaat. Archeologisch onderzoek zal meer informatie verschaffen, over de ouderdom van diverse ‘wegpakketten’ zodat we meer inzicht krijgen in de manier waarop de Romeinse heerbaan in latere tijd als basis heeft gediend voor middeleeuwse wegen en de wegen die erna op zijn aangelegd.

Overblijfselen van de Via Traiana zijn eerder aangetroffen in Heerlen, maar nog nooit zo fraai, goed bewaard en volledig. In combinatie met de eerdere vondst van een soortgelijk wegprofiel enkele honderden meters noordelijk in 2014 en het aantreffen van Romeinse wegfundamenten aan de Locht wordt het steeds aannemelijker dat de heerbaan van Heerlen naar Aachen op het Nederlands grondgebied vanaf het Romeinse badhuis via de Bekkerweg, Heesberg, Heerlerbaan en de Locht naar Aachen liep. Een kleine 2 millennia geleden voerden Romeinse handelaren, burgers maar vooral soldaten over het enigszins gebogen en daardoor afwaterende wegprofiel, waarvan het wegdek destijds uit grind bestond. In het vrijgekomen profiel zijn ook duidelijk aan de zijkant de karrensporen zichtbaar.

Komend weekeinde kijkdagen op zaterdag 16 en zondag 17 april

De opgraving wordt nu uitvoerig en nauwkeurig gedocumenteerd en in kaart gebracht. Daarna gaat er letterlijk en figuurlijk weer zand over.
Daarom wordt het belangstellend publiek komend weekend, op 16 en 17 april van 10.00 – 16.00 uur in de gelegenheid gesteld dit wegprofiel te komen bezichtigen op de Bekkerweg ter hoogte van de kruising met de Dr. Jaegerstraat. Archeologen geven uitleg over deze vondst.
Bij de opgraving wordt een groot LED-scherm opgesteld waarop een film van de opgraving van deze weg en van de opgraving in Trilandis wordt afgespeeld.

Reacties

Cookieinstellingen