Gemeente Heerlen moet fors bijleggen bij onkruidbestrijding

Foto: ChodHound Foter.com/CC BY-SA

Door het landelijk opgelegde verbod van ‘chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen’ moet de gemeente Heerlen dit jaar en de komende jaren flink bijlappen voor het gemeentelijke onkruidbeheer.

Verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is met ingang van 31 maart 2016 verboden. Het besluit daartoe was al enkele malen uitgesteld, en er was niet eerder bekend dat dit verbod er per 31 maart zou komen.
Heerlen maakte tot aan de verbodsdatum gebruik van deze chemische middelen, en is nu genoodzaakt per direct over te stappen naar een andere manier van onkruidbeheer. En dat alternatief valt naar verwachting 3 keer zo hoog uit als was begroot.

Huidige situatie

Heerlen behandelde tot nu toe ongeveer 26 hectare verharding met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen volgens de DOB-methode (duurzaam onkruid beheer): alleen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast, om zo te voorkomen dat het middel in het oppervlaktewater terecht komt. Voor deze methode is gekozen vanwege de hoge kosten die verbonden zijn aan niet-chemische onkruidbestrijding.

Voorgestelde nieuwe werkwijze

Nu de gemeente dient over te stappen naar niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen is een geïntegreerde werkwijze de meest efficiënte aanpak van onkruidbeheer. Ervaringen wezen uit dat er bij de diverse thermische en mechanische methoden van onkruidbeheer geen ‘beste techniek’ bestaat. Gezien de grootte van het te behandelen oppervlakte zal de bestrijding grotendeels machinaal moeten gebeuren, waarbij op lastig bereikbare plaatsen altijd handmatige inzet nodig blijft.

Rd4 gaat deze opdracht in samenwerking met het gemeentelijke werkbedrijf uitvoeren; zij bekijken samen welke werkwijze binnen het gestelde budget het beste beeld oplevert.
Het huidige budget van de gemeente is € 140.000,-. Geschat wordt dat het benodigde budget voor de andere aanpak plusminus € 420.000,- bedraagt.
De gemeente moet dus € 280.000,- ergens anders vandaan zien te halen.

Reacties